ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2022

1048

1050

1051XL

Γκαζοτανάλια , επικαλυπτόμενη άρθρωση , λαβές καλυμμένες με διπλής στρώσης αντιολισθητικό PVC

πένσα - γκριπ διπλής ρύθμισης

πένσα - γκριπ διπλής ρύθμισης μεγάλης ικανότητας , πολύ μακριές σιαγόνες

∙ μοντέλο 9 θέσεων

L

40 mm mm

45 mm

55 mm

L

L mm 220

€ 91,00 5 5

 

L L

2 010500022

70 mm

130

140 mm

mm

L1

1051

A

πένσα - γκριπ διπλής ρύθμισης , μακριές σιαγόνες

ISO 8976

L mm 270

€ 135,00 41 5

 

2 010510140

L mm 175 250 300

A max mm

L1 mm

€ 38,00 39,00 62,00 40 41 5

1052

 

30 29 48 39 56 47

3 010480010 5 010480015 2 010480020

πένσες - γκριπ ρυθμιζόμενες , κοίλες σιαγόνες

1048BM

γκαζοτανάλιες , άρθρωση με περαστές λαβές , λαβές με διπλό υλικό ∙ νέο μοντέλο 9 θέσεων

L

50 mm

70 mm

80 mm

L

A1

L mm 255

€ 98,00

 

L mm 140 190 240 300

A1 max mm

€ 28,00 32,00 36,00 61,00 9 5 3 5 8 4

103

2 010510025

 

L

22 36 42 55

3 010520014 3 010520019 3 010520024 2 010520030

L1

1051GM

A

πένσα - γκριπ διπλής ρύθμισης , περιστρεφόμενη σιαγόνα

ISO 8976

1053

πένσα - γκριπ ρυθμιζόμενη , περιστρεφόμενη σιαγόνα

L mm 250

A max mm

L1 mm

€ 54,00 6 5

 

48 39

3 010480215

L

1048V

γκαζοτανάλιες , άρθρωση με περαστές λαβές , βαμμένες πορτοκαλί κ ο

50 mm 5 50

70 mm

80 mm

L

L mm 255 L

∙ νέο μοντέλο 9 θέσεων

€ 105,00 10

 

2 010510250

A1

1051L

πένσα - γκριπ διπλής ρύθμισης μεγάλης ικανότητας

L mm 240

A1 max mm

€ 52,00 4 5

 

35

2 010530024

L

L1

A

L

ISO 8976

60 mm 60 mm

100

110 mm 1

mm

L mm 175 250 300

A max mm

L1 mm

€ 31,50 36,50 53,50 3 0 8 6 0

 

30 29 48 39 56 47

3 010480110 5 010480115 2 010480120

L mm 270

€ 113,00 8 5

 

2 010510100

128 

Made with FlippingBook - Online magazine maker