ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2022

1034L

1039

1046

τσιμπίδι για εσωτερικές ασφάλειες , κεκαμένα ράμφη , 90º, λαβές καλυμμένες με PVC

τσιμπίδι με ίσια ράμφη για εσωτερικές και εξωτερικές ασφάλειες , λαβές καλυμμένες με PVC

γκαζοτανάλιες , υπερκαλυπτόμενη άρθρωση τύπου rack, λαβές καλυμμένες με PVC

 

L

L

L1

L mm 150

 Ø mm

 Ø mm

L

€ 71,50 5 0

 

10÷15 6÷25

2 010390015

A

L mm 190

 Ø mm

ISO 8976

€ 81,50 5

 

40÷100

2 010340320

1558/C4

L mm 240 400

A max mm

L1 mm

€ 43,50 76,00 5 80

 

εργαλείο για εσωτερικές και εξωτερικές ασφάλειες , λειτουργία με βίδα ο τετράγωνος οδηγός επιτρέπει άσκηση μεγάλης δύναμης και στις δυο καταστάσεις λειτουργίας συμπαραδιδόμενα άκρα : Ø 2.5-3-3.5 mm ς

28 33 107 55

5 010460240 1 010460400

1036

τσιμπίδια για εξωτερικές ασφάλειες , ίσια ράμφη , λαβές καλυμμένες με PVC

1047 γκαζοτανάλια , ρύθμιση με μπουτόν λαβές καλυμμένες με διπλής στρώσης αντιολισθητικό PVC 1047

  

L

L

 Ø mm

 Ø mm

UNI 7915 DIN 5254

€ 161,50 9

 

1558/C4 5,5 ÷ 77 5,5 ÷ 77 330x220x50 mm -  900 g

1 015580100

L1

L mm

 Ø mm

€ 30,50 29,50 31,00 39,00 61,00 2 0 31 0 2 5 41 4

 

140x0,9 140x1,3

3÷10 10÷25 19÷60 40÷100 85÷200

5 010360013 5 010360014 5 010360017 3 010360021 2 010360028

A

175 225 300

L mm 180 240 300

A max mm

L1 mm

1044

€ 51,00 52,50 78,50 3 5 5 0 82

 

30 29 36 35 50 48

2 010470180 2 010470240 1 010470300

γκαζοτανάλια υπερκαλυπτόμενη άρθρωση λαβές καλυμμένες με διπλή στρώση αντιολισθητικού PVC ∙ νέο μοντέλο 9 θέσεων

1037

τσιμπίδια για εξωτερικές ασφάλειες , κεκαμένα ράμφη , 45º, λαβές καλυμμένες με PVC

1047BM

γκαζοτανάλια , ρύθμιση με μπουτόν , λαβές με διπλό υλικό

L

L

L1

L

UNI 7915 DIN 5254

A

L1

L mm

 Ø mm

ISO 8976

€ 34,00 32,50 34,00 42,00 5 5 4 0 5 5 4

 

140x0,9 140x1,3

3÷10 10÷25 19÷60 40÷100

5 010370013 5 010370014 5 010370017 3 010370021

A

175 225

L mm 250

A max mm

L1 mm

L mm 240

A max mm

L1 mm

€ 39,00 41

 

€ 62,00 5

   

48 39

5 010440250

36 35

2 010470340

1038

1044F

τσιμπίδια για εξωτερικές ασφάλειες , κεκαμένα ράμφη , 90º, λαβές καλυμμένες με PVC

γκαζοτανάλια υπερκαλυπτόμενη άρθρωση λαβές καλυμμένες με PVC ∙ μοντέλο 9 θέσεων

L

L

UNI 7915 DIN 5254

L1

L mm m

 Ø mm

€ 34,00 32,50 34,00 42,00 66,00 5 5 4 0 5 5 4 9 5

A

 

135x0,9 135x1,3

3÷10 10÷25 19÷60 40÷100 85÷200

5 010380013 5 010380014 5 010380017 3 010380021 2 010380028

ISO 8976

175 220 300

L mm 250

A max mm

L1 mm

€ 30,50 2 0

 

48 39

5 010440015

127 

Made with FlippingBook - Online magazine maker