ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2022

1054

1058

1062

πένσα - γκριπ ρυθμιζόμενη , ίσιες σιαγόνες

πένσες - γκριπ ρυθμιζόμενες , μακριές σιαγόνες

πένσες - γκριπ ρυθμιζόμενες , σιαγόνες μορφής C

L

L

L

Ø

A1 A

A1

A2

L mm 175 225

A1 max mm

Ø max mm

€ 38,50 45,50 40 7

 

L mm 235

A1 max mm

34 46

26 31

2 010580017 2 010580025

€ 44,50 6

 

40

2 010540022

L mm 170 290 460

A2 max mm

1055

1059

€ 38,00 50,50 71,50 40 3 0 5 0

 

50

2 010620017 2 010620029 1 010620045

πένσα - γκριπ ρυθμιζόμενη , καμπύλες σιαγόνες

πένσες - γκριπ ρυθμιζόμενες , με μια ολισθαίνουσα σιαγόνα

120 255

1062AL

πένσες - γκριπ ρυθμιζόμενες , σιαγόνες μορφής C από αλουμίνιο

A1

L

L1

A1

L

L mm 270

A1 max mm

€ 40,00 2

 

L1 mm 160 270

L mm

A1 mm

75

2 010550027

€ 68,50 72,00 72 0 5 5

 

255 120 255 220

1 010590016 1 010590027

L

1056

πένσα - γκριπ ρυθμιζόμενη , για ψυκτικούς

1060

A

A1

πένσες - γκριπ ρυθμιζόμενες , σιαγόνες πιρούνια

L mm 275

A1 max mm

€ 66,50 70 0

 

88

2 010620327

L

L

1062GM

3 mm

πένσες - γκριπ ρυθμιζόμενες , σιαγόνες μορφής C περιστρεφόμενες

A1

L mm 195

€ 31,00 2 5

 

2 010560017

L mm 200 280

A1 max mm

€ 49,00 61,50 51 5 4

 

50 80

2 010600020 2 010600028

1057A

πένσα - γκριπ αυτόματη με ρυθμιζόμενη δύναμη

1061

πένσα - γκριπ ρυθμιζόμενη , σιαγόνες πιρούνια

L

A1

L

L

38 mm

A1

L mm 170 290 460

A1 max mm

€ 41,50 58,00 82,50 3 61 6

 

45 88

2 010620217 2 010620229 1 010620245

L mm 240

L mm 275

A1 max mm

€ 63,50 6

€ 53,50 6 0

 

 

255

2 010570124

80

2 010610027

129 

Made with FlippingBook - Online magazine maker