ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2022

677/C

δυναμόκλειδα με περαστή καστάνια , για δεξιόστροφο και αριστερόστροφο σφίξιμο , ακρίβεια ροπής : ±4% σε κασετίνα

677/50 -70 -100

674/C

677/150

ράβδοι ροπής τύπου κλικ , στρογγυλός οδηγός , Ø 22 mm για δεξιόστροφο και αριστερόστροφο σφίξιμο , ακρίβεια ροπής : ± 4%, σε κασετίνα

A

D

UNI EN ISO 6789

678/C

δυναμόκλειδα με περαστή καστάνια , για δεξιόστροφο και αριστερόστροφο σφίξιμο , ακρίβεια ροπής : ±4% σε κασετίνα

Nm  kg 100÷500 10÷50 70÷350 70 55 915 5,2 Kgfm lbf.ft D mm A mm L mm

UNI EN ISO 6789

Nm  kg 100÷500 10÷50 80÷400 22 786 725 56 3,4 Kgfm lbf.ft Ø mm L mm LB mm LS mm

€ 1.055,00 108

 

• Μοντέλα 678/C100 και 678/C150 παραδίδονται πλήρη με προεκτάσεις .

677/C50

1 006770606

€ 914,00 60

 

Nm  kg 150÷700 15÷70 100÷500 70 55 1140 6,2 Kgfm lbf.ft D mm A mm L mm

674/C50

1 006740005

A

D

Nm  kg 160÷800 16÷80 120÷600 22 997 915 56 4,5 Kgfm lbf.ft Ø mm L mm LB mm LS mm

€ 1.102,00 57

 

677/C70

1 006770611

€ 967,00

 

Nm  kg 300÷1000 30÷100 200÷750 70 55 1470 7,5 Kgfm lbf.ft D mm A mm L mm

1.015

674/C80

1 006740008

678/C100 678/C150

Nm  kg 200÷1000 20÷100 150÷750 22 997 915 56 4,5 200÷1000 20÷100 150÷750 22 997 915 56 4,5 Kgfm lbf.ft Ø mm L mm LB mm LS mm

€ 1.300,00 65

 

UNI EN ISO 6789 E

677/C100

1 006770615

Nm  kg 130÷650 13÷65 100÷480 63 55 885 3,9 Kgfm lbf.ft D mm A mm L mm

€ 981,00

 

Nm  kg 700÷1500 70÷150 500÷1000 70 70 1475 10,4 Kgfm lbf.ft D mm A mm L mm

1.030

674/C100

1 006740010

€ 1.850,00 94

 

€ 1.710,00 95

678/C65

1 006780607

 

677/C150

1 006770620

Nm  kg 300÷1000 30÷100 220÷750 75 60 1250 6,0 Kgfm lbf.ft D mm A mm L mm

677/CP200

δυναμόκλειδα με σπάσιμο με περαστή καστάνια για δεξιόστροφο και αριστερόστροφο σφίξιμο ακρίβεια ροπής : ±4% σε θήκη

677

€ 2.465,00 590

 

678/C100

1 006780611

δυναμόκλειδα με σπάσιμο με περαστή καστάνια για δεξιόστροφο και αριστερόστροφο σφίξιμο ακρίβεια ροπής : ±4%

Nm  kg 500÷1500 50÷150 370÷1100 75 60 1570 8,5 Kgfm lbf.ft D mm A mm L mm

€ 2.730,00 87

 

L

678/C150

1 006780615

A D

A

D

UNI EN ISO 6789

Nm  kg 100÷500 10÷50 70÷350 70 55 915 5,2 Kgfm lbf.ft D mm A mm L mm

UNI EN ISO 6789

677/CV - 678/CV κασετίνες για δυναμόκλειδα 677 και 678 -

Nm  kg 900÷2000 90÷200 600÷1500 70 63 1920 13 kgfm lbf.ft D mm A mm L mm

€ 925,00 71

 

677/50

1 006770050

€ 3.120,00 28

 

677/CP200

1 006770720

Nm  kg 150÷700 15÷70 100÷500 70 55 1140 6,2 Kgfm lbf.ft D mm A mm L mm

€ 170,00 131,00 159,00 326,00 8 5 7 5 67 42

 

677/CV1

1 006770450

€ 969,00

 

677/C50-677/C70 678/C65 678/CV1

1.017

677/70

1 006770070

1 006780455

Nm  kg 300÷1000 30÷100 200÷750 70 55 1470 7,5 Kgfm lbf.ft D mm A mm L mm

678/C100 678/CV2

1 006780500

677/C100-677/C150-678/C150 678/CV3

1 006780415

€ 1.008,00 5

 

677/100

1 006770100

68

Made with FlippingBook - Online magazine maker