ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2022

669N

671B/C5

671N/C20

ράβδοι ροπής τύπου κλικ , τετράγωνος οδηγός , για δεξιόστροφο και αριστερόστροφο σφίξιμο , ακρίβεια ροπής : ±3%

ράβδος ροπής 604B/5 και εξαρτήματα

ράβδος ροπής 668N/20 και βοηθητικά εξαρτήματα

L

LB

LS

€ 1.305,00 70

 

UNI EN ISO 6789

671N/C20

1 006710120

Nm  g 5÷25 0,5÷2,5 4÷18 9x12 215 140 28,8 300 Kgfm lbf.ft  mm L mm LB mm LS mm

668N/20

200 Nm

614 619 642 652

 1/2  1/2

€ 394,00 41

€ 1.103,00 58

 

 

669N/2

1 006690202

671B/C5

1 006710001

10-13-14-17-19 mm 10-13-14-17-19 mm

604B/5

1÷5 Nm

Nm  g 10÷50 1÷5 7÷37 9x12 307 226,8 28,8 590 Kgfm lbf.ft  mm L mm LB mm LS mm

 920A 

 1/2 10-11-13-14-17-19-22 mm

611 641

1/4

920/20 920/21 920/22

75 mm 125 mm 255 mm

5-6-7-8 mm

€ 303,00 18

 

 900

4-5-5,5-6-7-8-9-10 mm

669N/5

1 006690205

270x120x45 mm -  1,3 kg

510x180x45 mm -  5,5 kg

Nm  g 20÷100 2÷10 15÷75 9x12 376 266,8 28,8 670 Kgfm lbf.ft  mm L mm LB mm LS mm

671B/C10

671N/C30

€ 326,00 42

 

ράβδος ροπής 604B/10 και εξαρτήματα

669N/10

1 006690210

ράβδος ροπής 668N/30 και βοηθητικά εξαρτήματα και βοηθητικά εξαρτήματα

Nm  g 40÷200 4÷20 30÷150 9x12 450 345,6 28,8 795 .ft mm mm m Kgfm lbf.ft  mm L mm LB mm LS mm

€ 390,00 409

 

669N/20

1 006690220

Nm  g 40÷200 4÷20 30÷150 14x18 450 351 39,8 795 Kgfm lbf.ft  mm L mm LB mm LS mm

€ 1.235,00 9

€ 412,00 33

 

 

671N/C30

1 006710130

669N/20X

1 006690221

668N/30

300 Nm

Nm  g 60÷300 6÷30 50÷220 14x18 588 468,5 39,8 1230 Kgfm lbf.ft  mm L mm LB mm LS mm

€ 1.103,00 € 58

 

614 619 642 652

 1/2  1/2

671B/C10

1 006710002

€ 436,00 458,00

 

13-14-17-19 mm 13-14-17-19 mm

604B/10 4B

2÷10 Nm

669N/30 669N/30

1 006690230 1 006690230

611 641

1/4

 920A

 1/2 13-14-17-19-22-24-27 mm

6-7-8-10 mm

Nm  g 80÷400 8÷40 60÷295 14x18 664 563 39,8 2100 Kgfm lbf.ft  mm L mm LB mm LS mm

 900

920/20 920/21 920/22 920/21

75 mm 125 mm 255 mm 125 mm

4-5-5,5-6-7-8-9-10 mm

270x120x45 mm -  1,4 kg 1,

€ 501,00 26

 

669N/40

1 006690240

620x180x45 mm -  5,8 kg

671N/C10

ράβδος ροπής 668N/10 και βοηθητικά εξαρτήματα

€ 1.235,00 9

 

671N/C10

1 006710110

668N/10

100 Nm

612 617 642 652

 3/8  3/8

10-13-14-17-19 mm 10-13-14-17-19 mm

 910A

 3/8 8-10-11-13-14-17-19 mm

910/21 910/22

125 mm 250 mm

400x180x45 mm -  4,3 kg

67 

Made with FlippingBook - Online magazine maker