ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2022

596 - 598 -

600

Nm  kg 68÷340 6,8÷34 58÷280 1/2 40 43 640 2,35 Kgfm lbf.ft  D mm A mm L mm

δυναμόκλειδα απευθείας ανάγνωσης για δεξιόστροφο και αριστερόστροφο σφίξιμο ακρίβεια ροπής : ±4%

ενδείκτες γωνίας ροπής

€ 527,00 53

 

599DGT/30

1 005990030

το λαμπάκι που ανάβει και ένας διακοπτόμενος ήχος δείχνουν ότι έχει επιτευχθεί η προκαθορισθείσα ροπή

599DGT-AN -

ηλεκτρονικό δυναμόκλειδο , ένδειξη ροπής και γωνίας , με αναστρεφόμενη καστάνια , δεξιόστροφο ( ακρίβεια : ±2%) και αριστερόστροφο ( ακρίβεια : ±3%) σφίξιμο • τύποι σφιξίματος : ροπή , γωνία , ροπή + γωνία • δύο τρόποι μέτρησης : κορυφή και παρακολούθηση • φωτεινές ενδείξεις και διακοπτόμενος ήχος ενημερώνουν το χρήστη ότι έχει επιτευχθεί η προρρυθμισμένη ροπή ή γωνία • αποθήκευση στοιχείων σφιξίματος ( μέχρι 250 τιμές ) • μπορούν να προρρυθμιστούν μέχρι 9 τιμές ροπής / γωνίας • κλείδωμα ασφαλείας • παραμετροποίηση για 16 χρήστες μέσω user ID • ιχνηλασιμότητα δεδομένων σφιξίματος . Λογισμικό επιτρέπει αποθήκευση και συσχέτιση ημερομηνίας και ώρας , σειριακού αριθμού εργαλείου , ρυθμισμένης και επιτευχθείσας τιμής σφιξίματος με το user ID • αντιολισθητική λαβή με διπλό υλικό • περιλαμβάνονται : 2 μπαταρίες AA - 1.5V, καλώδιο USB και λογισμικό • τύποι σφιξίματος : ροπή , γωνία , ροπή + γωνία • δύο τρόποι μέτρησης : κορυφή και παρακολούθηση • φωτεινές ενδείξεις και διακοπτόμενος ήχος ενημερώνουν το χρήστη ότι έχει επιτευχθεί η προρρυθμισμένη ροπή ή γωνία • αποθήκευση στοιχείων σφιξίματος ( μέχρι 250 τιμές ) • μπορούν να προρρυθμι τούν μέχρι 9 τιμές ροπής / γωνίας • κλείδωμα ασφαλείας • παραμετροποίηση για 16 χρήστες μέσω user ID • ιχνηλασιμότητα δεδομένων σφιξίματος . Λογισμικό επιτρέπει αποθήκευση και συσχέτιση ημερομηνίας και ώρας , σειριακού αριθμού εργαλείου , ρυθμισμένης και επιτευχθείσας τιμής σφιξίματος με το user ID • αντιολισθητική λαβή με διπλό υλικό • περιλαμβάνονται : 2 μπαταρίες AA - 1.5V, καλώδιο USB και λογισμικό

596/80SL

L

598/200SL

A A

90 mm

UNI EN ISO 6789

Nm  kg 80÷400 8÷40 60÷300 3/4 111 710 3,2 80÷400 8÷40 60÷300 3/4 111 710 3,2 Kgfm lbf.ft  A mm L mm

€ 2.145,00 250

 

596/40SL

1 005960010

Nm  kg 160÷800 16÷80 120÷600 3/4" 115 1025 4,85 Kgfm lbf.ft  A mm L mm

€ 183,00 207,50 192,00 18 0

 

  1/2 1/2 3/4 3/4 1/2 1/2

600/1 600/2 600/1

1 006000001 1 006000002 1 006000001

€ 2.710,00 85

 

596/80SL

1 005960020

601C

ψηφιακός ενδείκτης γωνίας ροπής

Nm  kg 200÷2000 20÷200 150÷1500 1" 135 1930 16,70 Kgfm lbf.ft  A mm L mm

Οπτικά σήματα και διακοπτόμενος ήχος ενημερώνουν το χρήστη ότι έχει επιτευχθεί η προρρυθμισμένη γωνία

€ 5.640,00 92

 

598/200SL

1 005980022

 

599DGT 5

  

ηλεκτρονικό δυναμόκλειδο με αναστρεφόμενη καστάνια , δεξιόστροφο ( ακρίβεια : ±2%) και αριστερόστροφο ( ακρίβεια : ±3%) σφίξιμο

L

• Δυο τρόποι μέτρησης : κράτηση κορυφής και παρακολούθηση • Φωτεινές ενδείξεις και ηχητικό σήμα ενημερώνουν τον χρήστη ότι η ρυθμισμένη ροπή έχει επιτευχθεί • Τροφοδοσία : 2 μπαταρίες 1.5V ( περιλαμβάνονται )

D

€ 246,50 59 0

 

601C

1 006010100

 

A

 85x80x87 mm -  70 g

UNI EN 26789 ISO 6789

601CA

ψηφιακός ενδείκτης γωνίας και ροπής

οπτικά σήματα και διακοπτόμενος ήχος ενημερώνουν τον χρήστη ότι έχει επιτευχθεί η προρρυθμισμένη γωνία ή ροπή

L

D

 

A

UNI EN ISO 6789

Nm  kg 20÷100 2÷10 15÷80 1/2 30 33 413 0,9 Kgfm lbf.ft  D mm A mm L mm

Nm  kg 12÷60 1,2÷6 8÷44 3/8 30 33 413 0,9 Kgfm lbf.ft  D mm A mm L mm

€ 803,00 843,00

  1 00599

599DGT-AN/10

1 005990610

€ 457,00 € 80

   

599DGT/6

1 005990003

Nm  kg 40÷200 4÷20 30÷150 1/2 40 43 520 1,3 Kgfm lbf.ft  D mm A mm L mm

Nm  kg 20÷100 2÷10 15÷80 1/2 30 37 413 0,9 Kgfm lbf.ft  D mm A mm L mm

80 mm

€ 848,00 90

 

599DGT-AN/20

1 005990620

€ 471,00 € 95

   

599DGT/10X

1 005990010

86 mm

Ρύθμιση δυναμόκλειδων επισκευή στο τέλος του τιμοκαταλόγου

Nm  kg 40÷200 4÷20 30÷150 1/2 40 43 520 2 Kgfm lbf.ft  D mm A mm L mm

€ 436,00 58

 

 

Nm

601CA 1/2" 1/2" 10÷200  120x90x120 mm -  240 g

1 006010120

€ 489,00 513

 

599DGT/20

1 005990020

60

Made with FlippingBook - Online magazine maker