ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2022

583/C31

590 - 592 -

1 δυναμοκατσάβιδο , 8 εξάγωνα καρυδάκια χειρός , 20 μύτες και 2 βοηθητικά εξαρτήματα

δυναμόκλειδα απευθείας ανάγνωσης για δεξιόστροφο και αριστερόστροφο σφίξιμο ακρίβεια ροπής : ±4%

L

A

UNI EN ISO 6789

€ 511,00 37

 

583/C31

1 005830931

Nm  kg 0,3÷4 0,03÷0,4 3÷35 1/4 60 253 0,52 Kgfm lbf.in  A mm L mm

583/6

1.2 - 6 Nm

€ 865,00 908

 

 900

590

1 005900001

4-5-5,5-6-7-8-9-10 mm

 860LP  860PH  860PE  860TX

0,6x4,5 - 1x5,5 - 1,2x6,5 mm

Nm  kg 0,5÷13,5 0,05÷1,35 4÷120 1/4 60 253 0,52 Kgfm lbf.in  A mm L mm

PH1 - PH2 (x2) - PH3

2-2,5-3-4-5 mm

581

T9-T10-T15-T20-T25-T27- T30-T40

€ 865,00 908

 

δυναμοκατσάβιδο , αβαθμονόμητο για δεξιόστροφο σφίξιμο ακρίβεια ροπής : ±6% ( για χρήση με 588 - 682) ( για χρήση με 588 - 682)

590/1

1 005900003

882P/80

80 mm

892/0

 1/4  1/4

Nm  kg 1÷27 0,1÷2,7 10÷240 3/8 70 253 0,52 Kgfm lbf.in  A mm L mm

270x120x45 mm -  1,2 kg  270x12

€ 859,00 902

 

592/3

1 005920005

588

Nm  kg 3÷40 0,3÷4 20÷360 3/8 70 253 0,52 Kgfm lbf.in  A mm L mm

ηλεκτρονικός ψηφιακός μετρητής ροπής ηλεκτρονικός ψηφιακός μετρητής ροπής

€ 859,00 902

Για έλεγχο και ρύθμιση δυναμοκατσάβιδων 581-583 Ακρίβεια : ± 1% της ένδειξης

 

592/4

1 005920007

UNI EN ISO 6789

594

δυναμόκλειδα απευθείας ανάγνωσης για δεξιόστροφο και αριστερόστροφο σφίξιμο ακρίβεια ροπής : ±4% ακρίβεια ροπ

 g

Nm 1,2÷

gfm

1,2÷6 120÷600 1/4"

275

L

€ 326,00 42

 

581

1 005810001

583

A

δυναμοκατσάβιδο , βαθμονομημένο για δεξιόστροφο σφίξιμο ακρίβεια ροπής : ±6% α

 kg

Nm

lbf.in

1÷10 10÷90 1/4"

1,8

UNI EN ISO 6789 UNI EN ISO 6789

€ 2.465,00 590

 

588

1 005880001

UNI EN ISO 6789

Nm  kg 6÷80 0,6÷8 5÷60 1/2 85 455 1,35 Kgfm lbf.ft  A mm L mm

 g

Nm

gfm

0,3÷1,5 30÷150 1/4"

240

€ 1.300,00 € 65

 

€ 366,00 84

 

594/8

1 005940011

583/1,5

1 005830015

Nm  kg 20÷215 2÷21,5 15÷160 1/2 85 530 1,40 Kgfm lbf.ft  A mm L mm

 g

Nm

gfm

0,6÷3 60÷300 1/4"

240

€ 1.300,00 65

 

€ 366,00 € 84

 

594/21

1 005940015

583/3

1 005830030

 g

Ρύθμιση δυναμόκλειδων επισκευή στο τέλος του τιμοκαταλόγου

Nm

gfm

1,2÷6 120÷600 1/4"

350

€ 366,00 84

 

583/6

1 005830060

59 

Made with FlippingBook - Online magazine maker