ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2022

960T/C11

960T/C

960T/H

συλλογή από καρυδάκια για αφαίρεση / τοποθέτηση αισθητήρων Η συλλογή περιέχει : • 1 πολύγωνο καρυδάκι , μέγεθος 1" - 11/16" αισθητήρες πίεσης λαδιού • 1 ανοιχτό εξάγωνο καρυδάκι , 29 mm, για αισθητήρες οξυγόνου • 1 ανοιχτό πολύγωνο καρυδάκι , 27 mm, για εγχυτήρες • 1 ανοιχτό εξάγωνο καρυδάκι , 22 mm, για κενοστάτες • 1 ανοιχτό εξάγωνο καρυδάκι , 22 mm, 80 mm μήκος , για αισθητήρες οξυγόνου • 1 ανοιχτό εξάγωνο καρυδάκι , 22 mm, 90 mm μήκος , για αισθητήρες οξυγόνου • 1 ανοιχτό εξάγωνο καρυδάκι , 22 mm, συμπαγές , 30 mm μήκος , για αισθητήρες οξυγόνου • 1 ανοιχτό εξάγωνο καρυδάκι , 22 mm, συμπαγές , 50 mm μήκος , για αισθητήρες οξυγόνου • 1 ανοιχτό εξάγωνο και πολύγωνο καρυδάκι , 22 mm, συμπαγές , 34 mm μήκος , για αισθητήρες οξυγόνου • 1 ανοιχτό εξάγωνο καρυδάκι , 22 mm, σε σχήμα σωλήνα • 1 κολαούζο M18x1.5

ανοιχτά εξάγωνα καρυδάκια , 22 mm, for vacuostats

ανοιχτά εξάγωνα και πολύγωνα καρυδάκια , 22 mm, συμπαγή , μήκους 34 mm, για αισθητήρες οξυγόνου

​ ​

​  ​

L

L1

 mm 22

L mm 88

€ 20,50 1

 

1 009600034

L2

960T/D

ανοιχτά εξάγωνα καρυδάκια , 22 mm, 90 mm μακριά , για αισθητήρες οξυγόνου

 mm 22

L1 mm

L2 mm

€ 17,00 9

 

34 55

1 009600039

 ​

960T/I I

    

ανοιχτά εξάγωνα καρυδάκια , 22 mm, συμπαγή , μήκους 30 mm, για αισθητήρες οξυγόνου ξ γ

L

 mm 22

 mm

L mm

​ 

€ 18,50 9 4

 

25 90

1 009600035

L1

960T/E

ανοιχτά εξάγωνα καρυδάκια , 22 mm, 80 mm μακριά , για αισθητήρες οξυγόνου

L2

 22 - 29 mm

 ​

 mm 22

L1 mm

L2 mm

€ 22,60 3 7

€ 212,00 2 5

 

 

30 81

1 009600040

960T/C11

1 009600031

330x270x25 mm

L

960T/L

ανοιχτά εξάγωνα καρυδάκια , 22 mm, συμπαγή , μήκους 50 mm, για αισθητήρες οξυγόνου ξάγωνα καρ

960T/A ανοιχτά εξάγωνα καρυδάκια , 29 mm, για αισθητήρες οξυγόνου 960T/A 960T/A

 mm 22

 mm

L mm

€ 17,00 9

 

25 80

1 009600036

960T/F

​ ​

πολύγωνα καρυδάκια , 1" - 1 1/16", για αισθητήρες πίεσης λαδιού

L1

 ​ 

L2

L

L

 mm 22

L1 mm

L2 mm

 mm 29

L mm 90

€ 17,20 8 1

€ 26,00 7 5

 

 

50 58

1 009600041

1 009600032

 "

 mm

L mm

€ 16,00 8

 

1 - 1 1/16

28 74

1 009600037

960T/M

960T/B

960T/G

κολαούζα M18x1.5

ανοιχτά πολύγωνα καρυδάκια , 27 mm, για μπεκ

ανοιχτά εξάγωνα καρυδάκια , 22 mm, σωληνωτά

​

​ ​

​ ​ 

L

L

 mm 27

 mm 22

 mm 21

L mm 85

 mm

L mm

L mm 50

€ 23,20 4 4

€ 45,00 7

€ 5,65 9

 

 

 

1 009600033

25 98

1 009600038

1 009600042

117 

Made with FlippingBook - Online magazine maker