ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2022

960BC/C5

960ER

960H/C4

σετ με 5 καρυδάκια για ηλεκτρικές συνδέσεις μπεκ το σετ περιέχει : • 1 ανοιχτό εξάγωνο καρυδάκι , 25 mm • 1 ανοιχτό εξάγωνο καρυδάκι , 27 mm • 1 ανοιχτό εξάγωνο καρυδάκι , 29 mm • 1 ανοιχτό εξάγωνο καρυδάκι , 30 mm • 1 πολύγωνο καρυδάκι , 28 mm

εξολκέας αδράνειας για ροδέλες μπεκ

σετ με καρυδάκια για παξιμάδια συγκράτησης μπεκ

μύτη βαθμιαίας κοπής

L

960M

960L

 22 mm   

960F

960G

L mm 350

€ 69,50 73 0

 

1 009600726

€ 135,50 42 0

 

960H/C4

1 009600152

960F

960S

καρυδάκι για παξιμάδια συγκράτησης μπεκ ψεκασμού

καρυδάκι για μπεκ Diesel, υποδοχή τετράγωνη 1/2” 

€ 174,50 83 0

 

960BC/C5

1 009600280

 

280x160x55 mm -  ​1,9 ​kg 1 1 k

2

Ø1 Ø

1

Ø

Ø

960BC

L

70 mm

ανοιχτά εξάγωνα καρυδάκια για ηλεκτρικές συνδέσεις μπεκ

 mm 22

Ø mm

L mm

€ 44,00 6

Ø mm 28,3

 

Ø1 mm

1 mm

2 mm

€ 41,50 3

 

30 82

1 009600022

22 32 22

1 009600148

 22 mm

960SL 960SL καρυδάκια για αισθητήρες λάμδα με υποδοχή τετράγωνη 1/2”

960G

καρυδάκι για μπεκ ψεκασμού , για μπεκ κινητήρων Diesel σε φορτηγά Mercedes-Benz r

 

 mm 25 27 29 30 mm

€ 52,00 52,00 52,00 52,00 4 5 4 5 4 5 4 5

 

Ø

1 009600285 1 009600287 1 009600289 1 009600290

L

L

Ø

Ø1

Ø mm 33

€ 67,50 77,00 71 0 81

 

960SL85

2 009600085

960BC/P 28 6

 22xL= 85 mm  22xL= 110 mm 960SL110 33  22xL= 85 mm

2 009600110

Ø mm

Ø1 mm

 mm

L mm

καρυδάκια πολύγωνα για ηλεκτρικές συνδέσεις μπεκ

€ 44,00 6

 

28,5 22 32 122

1 009600151

960SN

960L

κλειδιά για προθερμαντήρες μηχανών Diesel

καρυδάκι για παξιμάδια συγκράτησης μπεκ

 22 mm

 

L

Ø1

Ø

Ø

 mm 28

€ 52,00 4 5

 

L

1 009600288

 mm

Ø mm

L mm

€ 58,00 58,00 69,00 69,00 69,00 61 61 72 5 72 5 72 5

 

8 9

12,0 1/4 60 13,3 1/4 60 14,5 3/8 70 15,8 3/8 70 17,0 3/8 70

2 009600834 2 009600835 2 009600836 2 009600837 2 009600838

Ø mm 30

Ø1 mm

L mm

€ 52,00 4 5

960BT/B

 

22 122

1 009600153

10 11 12

καρυδάκια για ηλεκτρικές συνδέσεις μπεκ

960M

 

καρυδάκι για παξιμάδια συγκράτησης μπεκ

L

Ø

Ø

Ø1

L

 mm 29

Ø mm 28,5

Ø mm

L mm

Ø1 mm

L mm

€ 137,00 44

€ 38,00 40

 

 

38,5 77

1 009600128

22 72

1 009600154

116 

Made with FlippingBook - Online magazine maker