ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2022

955

959

μπουζόκλειδα σωληνωτά

κλειδιά για μπουζί με λαβή σε T, με αρθρωτό καρυδάκι , σειρά στάνταρ

90°

L

50°

D

Ø

L

 mm - "

D mm

L mm

€ 18,10 18,10 9 0 9 0

 

16 5/8

21 86

3 009550016

ISO 11168

20,8 13/16

29 86

3 009550021

 mm - " 14 9/16 

Ø mm Ø

L mm L

€ 59,50 66,50 89,00 62 70 0 93 5

 

18,8 483

3 009590009

956C

16 5/8

21,4 483

3 009590010

καρυδάκια για μπουζί με υποδοχή τετράγωνη 1/2”

20,8 13/16

27,0 527

3 009590011

 

959R

956L

λαστιχένια υποδοχή και ανταλλακτικό ελατήριο για 956C - 956E - 957 - 959

Ø

καρυδάκια πολύγωνα για μπουζί με υποδοχή τετράγωνη 1/2”, μακριά σειρά

L

ISO 11168

€ 6,15

   

4 4

959R/14

3 009590223

956C/14-956E/14

 mm - " 14 9/16 17,8 11/16 20,8 13/16 16 5/8

Ø mm

L mm

€ 33,50 33,50 33,50 34,00 5 0 5 0 5 0 5 5

959R/16

6,15

3 009590224

 

18,8 70

3 009560008

956C/16-956E/16 957/16-959/16 959R/17,8 956C/17,8-956E/17,8 959R/20,8 956C/20,8-956E/20,8 957/20,8-959/20,8-959L

Ø  

21,4 70

3 009560010

6,15 6,15 4 4

3 009590225

23,6 70

3 009560011

3 009590226

L

27,0 70

3 009560012

960 καρυδάκι για μπεκ Diesel, υποδοχή τετράγωνη 1/2” 960

956E

 mm - " 14 9/16 17,8 11/16 20,8 13/16 11/16 16 5/8

Ø mm 19 0

L mm

€ 68,50 70,50 74,50 76,00 72 0 4 0 8 0 80

 

καρυδάκια για μπουζί με υποδοχή τετράγωνη 3/8”

20,2 250

2 009560214

24,0 250 1

2 009560216

  

2 009560217 95

24,0 250

Ø

28,5 250 7 0

2 009560221

L

 

ISO 11168

957 κλειδιά για μπουζί με λαβή σε T, με αρθρωτό καρυδάκι 95 957

Ø

Ø mm Ø

 mm - " 14 9/16 17,8 11/16 20,8 13/16 16 5/8

L mm

€ 36,50 36,50 36,50 37,00 8 8 8 9

 

18,8 70

3 009560018

L

21,4 70

3 009560020

23,6 70

3 009560021

27,0 70

3 009560022

90°

 mm 27

Ø mm

L mm

€ 39,00 41

 

956F

35°

36,5 77

2 009600027

καρυδάκια για μπουζί με υποδοχή τετράγωνη 3/8"

960A

Ø

L

καρυδάκι για μπεκ Diesel, υποδοχή τετράγωνη 1/2”

 

ISO 11168

Ø

 

L

Ø

 mm -" 14 9/16

 mm - "

Ø mm

L mm

Ø mm

L mm

€ 41,50 51,00 3 3 5

€ 52,00 60,50 4 5 3

 

 

L L

16 5/8

18,8 70

1 009560114

21,4 275

3 009570000

 mm 27

Ø mm

L mm

16 5/8

20,8 13/16

20,5 70

1 009560116

27,0 275

3 009570001

€ 56,00 9

 

36,5 77

2 009600017

115 

Made with FlippingBook - Online magazine maker