PROGRAM GENERALNY 2023

603 Klucze dynamometryczne ze sprzęgłem poślizgowym, dokładność: ±6%

610/5

Głowica z dwukierunkowym mechanizmem zapadkowym do pokręteł dynamometrycznych model 604B/5 i 604B/10, zabierak 8 mm 611

Klucze dynamometryczne klikowe z dwukierunkowym mechanizmem zapadkowym, do prawostronnego dokręcania, z ustawionymi 5 wartościami momentu dokręcania, dokładność: ± 4%

L

A

Wartości momentu dokręcenia do wyboru: ​90 - 100 - 110 - 120 - 130 Nm

L

UNI EN ISO 6789

Nm  g 1÷5 0,1÷0,5 10÷45 1/4 35 195 235 Kgfm lbf.in  A mm L mm

D

A

 

603/5

1 006030005

UNI EN ISO 6789

Nm  g 90÷130 1/2 42 39 490 1330  D mm A mm L mm

Nm  g 2÷10 0,2÷1,0 18÷90 1/4 35 195 235 Kgfm lbf.in  A mm L mm

L

 

610/5

1 006100025

 

603/10

1 006030010

610L/5

Klucze dynamometryczne klikowe z końcówką kątową, do prawostronnego dokręcania, z ustawionymi 5 wartościami momentu dokręcania, dokładność: ± 4%

604B Pokrętła dynamometryczne łamane do użytku w obu kierunkach, dokładność: ± 6%

L mm 42,5

 

 1/4

1 006110001

Informacja na temat kalibracji kluczy dynamometrycznych znajduje się na końcu cennika

Wartości momentu dokręcenia do wyboru: ​90 - 100 - 110 - 120 - 130 Nm

L

L

L1

612 ÷ 614

Głowice z dwukierunkowym mechanizmem zapadkowym

UNI EN ISO 6789

UNI EN ISO 6789

Ø mm

L mm

 g

L

Nm

kgfm

lbf.in

Nm  g 90÷130 1/2 470 80 1350  L mm L1 mm

1÷5 0,1÷0,5 10÷45

8 220 290

 

604B/5

1 006040015

 

610L/5

1 006100125

Ø mm

L mm

 g

LA

Nm

Kgfm

lbf.in

610L/5L

2÷10 0,2÷1,0 18÷90

8 220 300

Głowice 612 i 612X nie mogą być używane z momentem obrotowym większym niż 100 Nm

​Klucz dynamometryczny klikowy z końcówką kątową, do prawostronnego dokręcania, z ustawionymi 5 wartościami momentu dokręcania, dokładność: ± 4%

 

604B/10

1 006040020

L mm

LA mm

605E

 

612

3/8 66 32

2 006120000 2 006120010 2 006140000 2 006140004

612X 1/2 66 32

Klucze dynamometryczne klikowe z dwukierunkowym mechanizmem zapadkowym, do użytku w obu kierunkach, dokładność: ± 6%

​Wartości momentu dokręcenia do wyboru: ​120 - 140 - 160 - 180 - 200 Nm

614

1/2 71 32

614X 3/4 71 32

614/50

L

Głowica z przepychanym zabierakiem, z mechanizmem zapadkowym

L

L1

L

D

​UNI EN ISO 6789

A

UNI EN ISO 6789

Nm  g 1÷5 0,1÷0,5 10÷45 1/4 20 190 180 Kgfm lbf.in  A mm L mm

LA

L mm

LA mm

 

614/50 1/2 71 32

2 006140002

 

605E/5

1 006050105

​Nm ​ g ​120÷200 ​1/2 ​470 ​80 ​1400 ​ ​L mm ​L1 mm

Nm  g 2÷10 0,2÷1,0 18÷90 1/4 20 190 180 Kgfm lbf.in  A mm L mm

Patrz tabela z zapasowymi mechanizmami zapadkowymi (po modelu 929/C8)

 

610L/5L

1 006100150

 

605E/10

1 006050110

62

Made with FlippingBook Ebook Creator