PROGRAM GENERALNY 2023

599DGT-AN

600

Elektroniczny klucz dynamometryczny z pomiarem kąta obrotu, z dwukierunkowym mechanizmem zapadkowym, dokładność przykręcania: ±2% zgodnie z ruchem wskazówek zegara, ±3% w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, w pudełku z tworzywa sztucznego • Wielkości mierzone: moment, kąt, moment + kąt • Metoda dokręcania: moment + kąt • Dwa tryby pracy: wskazywania wartości aktualnej lub osiągniętej wartości maksymalnej • Sygnalizacja świetlna i dźwiękowa informują użytkownika, że ustawiona wartość momentu lub kąta została osiągnięta • Przechowywanie danych (do 250 wartości) • Można zaprogramować do 9 wartości momentu lub kąta • W razie potrzeby mogą być ustawione granice tolerancji; użytkownik jest informowany kiedy zostają przekroczone • Blokada klawiatury • Do klucza można przyporządkować 16 użytkowników poprzez numer identyfikacyjny użytkownika • Identyfikowalność danych z dokręcania. Oprogramowanie pozwala zachować datę i czas, numer seryjny narzędzia i ustawioną wartość dokręcania oraz powiązać te dane z numerem identyfikacyjnym użytkownika. • Antypoślizgowa rękojeść z kompozytu dwumateriałowego • W zestawie: 2 baterie AA - 1,5V, kabel USB i oprogramowanie

Wskaźniki kąta dokręcania

90 mm

599DGT

Elektroniczne klucze dynamometryczne z dwukierunkowym mechanizmem zapadkowym, dokładność przykręcania ±2% zgodnie z ruchem wskazówek zegara, ±3% w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara • Dwa tryby pracy: wskazywanie wartości aktualnej lub osiągniętej wartości maksymalnej • Diody LED i przerywany dźwięk informują użytkownika, że ustawiona wartość momentu została osiągnięta • Zasilanie: 2 baterie 1,5V (w zestawie)

 

  1/2 1/2 3/4 3/4

600/1 600/2

1 006000001 1 006000002

601C

  

wskaźnik cyfrowy kąta dokręcenia

Sygnały świetlne i przerywany dźwięk informują użytkownika ten zadany kąt został osiągnięty

 

L

D

A

L

UNI EN 26789 ISO 6789

D

A

UNI EN ISO 6789

 

601C

1 006010100

Nm  kg 20÷100 2÷10 15÷80 1/2 30 33 413 0,9 Kgfm lbf.ft  D mm A mm L mm

 85x80x87 mm -  70 g

 

601CA

599DGT-AN/10

1 005990610

Wskaźnik cyfrowy momentu i kąta dokręcania

Nm  kg 40÷200 4÷20 30÷150 1/2 40 43 520 1,3 Kgfm lbf.ft  D mm A mm L mm

Sygnalizacja świetlna i dźwiękowa osiągnięcia zadanego momentu lub kąta

Nm  kg 12÷60 1,2÷6 8÷44 3/8 30 33 413 0,9 Kgfm lbf.ft  D mm A mm L mm

 

599DGT-AN/20

1 005990620

 

 

599DGT/6

1 005990003

Informacja na temat kalibracji kluczy dynamometrycznych znajduje się na końcu cennika

Nm  kg 20÷100 2÷10 15÷80 1/2 30 37 413 0,9 Kgfm lbf.ft  D mm A mm L mm

 

599DGT/10X

1 005990010

Nm  kg 40÷200 4÷20 30÷150 1/2 40 43 520 2 Kgfm lbf.ft  D mm A mm L mm

80 mm

 

599DGT/20

1 005990020

86 mm

Nm  kg 68÷340 6,8÷34 58÷280 1/2 40 43 640 2,35 Kgfm lbf.ft  D mm A mm L mm

 

 

Nm

601CA 1/2" 1/2" 10÷200  120x90x120 mm -  240 g

1 006010120

 

599DGT/30

1 005990030

61 

Made with FlippingBook Ebook Creator