ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2022

910/36A

910/55Q

910.../C10 ... 10 καρυδάκια και 2 βοηθητικά εξαρτήματα

μανέλα αρθρωτή 3/8”

καστάνια αναστρεφόμενη 3/8”, 48 δόντια

L1

 

L

L

UNI/ISO 3315 DIN 3122

A

L mm 255

L1 mm 154

€ 47,50 50 0

 

Ø Ø

3 009100845

UNI/ISO 3315 DIN 3122

L mm 200 mm

Ø mm

A mm

910/40 μανέλα ολισθαίνουσα αρθρωτή 3/8” 910/40 0

€ 53,50 6 0

 

30 33 mm mm

€ 185,50 94

 

3 009100885

910A/C10

1 009100909

 910A

6 - 7 - 8 - 10 - 11 - 12 13 - 14 - 17 - 19 mm

Ανταλλακτικός μηχανισμός περιστροφής για καστάνιες , δες πίνακα μετά το 929/C8

910/21

125 mm

 910/55

L1

270x120x45 mm -  1,3 kg

L

910M/55

καστάνια αναστρεφόμενη 3/8”, 48 δόντια

L mm 420

L1 mm 175

€ 185,50 94

 

€ 51,00 3 5

 

910B/C10

1 009100910

3 009100850

 910B

6 - 7 - 8 - 10 - 11 - 12 13 - 14 - 17 - 19 mm

910/42

125 mm 125 mm

910/21

L

 910/55

μανέλα ολισθαίνουσα 3/8”

A Ø

270x120x45 mm -  1,3 kg

DIN 3122 - UNI ISO 3315

A

L mm 178

Ø mm

A mm

€ 80,00 4

 

L

910A/C16... ... 16 εξάγωνα καρυδάκια 5 βοηθητικά εξαρτήματα εξαρτήματα

30 26

2 009100875

UNI/ISO 3315 DIN 3122

L mm 210

A mm 30,5 30,5

€ 16,20 7 0

910M/56

  5 0091

5 009100854

καστάνια αναστρεφόμενη αρθρωτή 3/8” με μεταλλική λαβή

910/46 μανιβέλα 3/8”

L

A

A

L1

Ø

L mm 265

Ø mm

A mm

€ 280,00 94

 

L

€ 108,50 14 0

 

910A/C16

1 009100936

31 29

2 009100887

UNI/ISO 3315 DIN 3122

 910A

6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 21 - 22 mm 21 - 22 m

L mm 315

L1 mm

A mm

€ 31,50 3 0

 

910/58 910/58

80 115

1 009100862

910/21 910/22

125 mm 250 mm

καστάνια αναστρεφόμενη 3/8" με περιστρεφόμενη λαβή , μηχανισμός 52 οδόντων μ η λ

910/55 καστάνια αναστρεφόμενη 3/8”, 72 δόντια 910/5 καστάνια αναστρεφόμενη 3/8”, ντια 910/5

910/25 910/42  910/55 910/4 910/55

• Μηχανισμός με περιστρεφόμενη λαβή • Μπουτόν απελευθέρωσης για καρυδάκια • Σύστημα αναστροφής με στρόγγυλο παξιμάδι στην κεφαλή της καστάνιας • Λαβή με διμεταλλικό υλικό

335x145x60 mm -  2,3 kg

 

€ 270,00 83

 

910A/C16Q

1 009100932

L

L

 910A

6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 21 - 22 mm

A

A A

Ø

910/21 910/22

125 mm 250 mm

Ø

UNI/ISO 3315 DIN 3122

910/25 910/42  910/55Q

L mm 200

L mm 222

Ø mm

A mm

Ø mm

A mm

€ 54,00 6 5

€ 89,50 94 0

 

 

335x145x60 mm -  2,3 kg

30 33

3 009100882

37 38,5

1 009100884

95 

Made with FlippingBook - Online magazine maker