ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2022

867/C38

882

882MSR

38 μύτες με εξάγωνο οδηγό 10 mm, 1 συγκράτηση για μύτες με αρθρωτή λαβή σε Τ

φορέας για μύτες , με δακτύλιο συγκράτησης

φορείς για μύτες μαγνητικοί με ταχεία απελευθέρωση

L

L

Ø

Ø

ISO 1173 E 6,3

ISO 1173 E 6,3

L mm 50 75 75

Ø mm

€ 21,70 25,50 2 8 26,5

 

  1/4 1/4 11 1/4 1/4 11 1/4 1/4 11

5 008820205 5 008820207

L mm 57 57

Ø mm

€ 18,90 19,90

 

  1/4 1/4 11 1/4 1/4 11

5 008820001 5 008820001

€ 253,00 66

 

882P

867/C38

1 008670938

882AN

μαγνητική προέκταση για μύτες

γωνιακό τρυπάνι , 1/4" εξάγωνος οδηγός

852

10 mm

 867PE 4-5-6-7-8-10-12mm  867PE/L 4-5-6-7-8-10-12mm  867XZN M5-M6-M8-M10-M12  867XZN/L M5-M6-M8-M10-M12  867TX

• Για ηλεκτρικούς δράπανους με τσοκ 10 mm and 13 mm και αερόκλειδα 1/4" • Μέγιστη ταχύτητα : 3600 rpm • Μέγιστη ροπή : 30 Nm • Με φορέα ταχείας απελευθέρωσης • Σχέση μετάδοσης : 1:1 • Σύνδεση με το εργαλείο μέσω εξάγωνου 1/4" D6.3

Ø

T20-T25-T30-T40-T45-T50-T55 T20-T25-T30-T40-T45-T50-T55

L

 867TX/L

882

L mm 80

Ø mm

€ 17,80 8 7

   

 

420x185x60 mm -  3 kg

1/4 1/4 10

5 008820080

L L

867/C52

892

52 μύτες με εξάγωνο οδηγό 10 mm και 2 βοηθητικά εξαρτήματα

προσαρμογές για μύτες

892/0

ISO 1173 E 6,3 ISO 1173 C 6,3

892/1

892/2

L mm 137

€ 82,50 6

 

  1/4 1/4

1 008820090

892/3

892/4

882M1

φορέας για μύτες , με δακτύλιο συγκράτησης

892/5

892/6

L

892/7

€ 145,50 52

 

L

867/C52

1 008670901

Ø

L mm

€ 6,20 11,90 17,70 11,90 17,70 16,40 24,00 24,90 5 2 5 8 6 2 5 8 6 7 2 5 6 0

 867PE 4-5-6-7-8-10-12 mm  867PE/L 4-5-6-7-8-10-12 mm  867XZN M5-M6-M8-M10-M12  867XZN/L M5-M6-M8-M10-M12  867TX

 

 

892/0 1/4 1/4 25 * 892/1 1/4 5,5 50 * 892/2 3/8 5,5 50 ° 892/3 1/4 1/4 50 ° 892/4 3/8 1/4 50 892/5 1/4 5/16 75 892/6 3/8 5/16 75 892/7 1/2 1/4 75

ISO 1173 E 6,3

5 008920000 5 008920001 5 008920002 5 008920003 5 008920004 5 008920005 5 008920006 5 008920007

L mm 50

Ø mm

€ 20,10 1

 

T20-T25-T30-T40-T45-T50-T55 T20-T25-T30-T40-T45-T50-T55

 

1/4 1/4 11

5 008820006

 867TX/L  867RTX

T20-T25-T30-T40-T45-T50-T55  867RTX/L T20-T25-T30-T40-T45-T50-T55 867/1  10 mm -  3/8" 867/2  10 mm -  1/2" 867/1  10 mm -  3/8"

* ISO 1173 A 5,5 ° ISO 1173 C 6,3

882M M

φορέας για μύτες , με δακτύλιο συγκράτησης

250x170x70 mm -  2,1 kg

L

852

Ø

ISO 1173 E 6,3

L mm 75

Ø mm

€ 24,40 5 5

 

 

1/4 1/4 11

5 008820005

852

76,113

82

Made with FlippingBook - Online magazine maker