ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2022

860TX

860/C27

860TX/A10

μύτες για βίδες Torx®, χρωματισμένες

25 μύτες ,1 σύνδεσμος και 1 αναστρεφόμενη καστάνια σε πλαστική κασετίνα

σετ με 10 μύτες με μαγνητική συγκράτηση για μύτες σε πλαστική κασετίνα

  ISO 1173 C 6,3

L

 

     

    

L mm 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25

€ 2,92 2,92 2,92 2,92 2,32 2,32 2,32 2,32 2,32 2,32 2,32 3 05 3 05 3 05 3 05 44 44 44 44 44 44 44

 

T6 T7 T8 T9

5 008600704 5 008600705 5 008600710 5 008600715 5 008600720 5 008600725 5 008600730 5 008600735 5 008600740 5 008600745 5 008600750

T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40

€ 40,00 2

 

860TX/A10

1 008600970

n.

 860TX

T7 - T8 - T9 - T10 - T15 - T20 T25 - T27 - T30 - T40

1

882M1

 1/4  1/4

€ 96,00

 

101

860/C27

1 008600880

860MIX/A10 860MIX/A10

860RTX

860/55

100 mm

 860LP  860PH  860PZ  860PE  860TX  860PZ

0,5x3-1,0x5,5-1,2x6,5 mm

σετ με 10 μύτες με μαγνητική συγκράτηση για μύτες σε πλαστική κασετίνα σετ με 10 μύτες με μαγνητική συγκράτηση για μ

μύτες για βίδες Tamper Resistant Torx®, χρωματισμένες

PH1-PH2(x2)-PH3 PZ1-PZ2(x2)-PZ3 2-2,5-3-4-5-6 mm )-PH PZ1-PZ2(x2)

 

L

T6-T8-T10-T15-T20-T25-T30-T40

   

892/0

 1/4  1/4

860PHZ/A10

ISO 1173 C 6,3

σετ με 10 μύτες και μαγνητική συγκράτηση σε πλαστική κασετίνα

L mm 25 25 25 25 25 25 25 25 25

€ 3,15 3,15 3,15 3,15 3,15 3,15 3,15 3,15 30 30 30 3,30 30 30 30 30

 T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 0

 

5 008600550 5 008600555 5 008600560 5 008600565 5 008600570 5 008600575 5 008600580 5 008600585

  

€ 37,00 9

   

860MIX/A10

1 008600900

n.

 860LP  860PH

0,5x3 - 1x5,5 - 1,2x6,5 mm 1

PH1 PH2 PH3

1 2 1 1

860/55

 860PZ

PZ1 - PZ2 - PZ3

882M1

 1/4  1/4

καστάνια αναστρεφόμενη για μύτες

€ 37,50 9

 

 

860MIX/A31 I

860PHZ/A10

1 008600910

L

σετ με 30 μύτες και μαγνητική αυτόματη συγκράτηση σε πλαστική κασετίνα

n.

 860PH

PH1 PH2 PH3 PZ1 PZ2 PZ3

1 3 1 1 3 1

 860PZ

L mm 100

€ 33,00 4 5

 

 1/4

882M1

 1/4  1/4

3 008600870

     

860PE/A10

860/58

σετ με 10 μύτες και μαγνητική συγκράτηση σε πλαστική κασετίνα

Καστάνια για μύτες με περιστρεφόμενη λαβή

• Η μύτη προσαρμόζεται και στις δυο πλευρές , για βίδωμα ή ξεβίδωμα • Λαβή με διπλό υλικό

  

€ 89,00 93 5

 

L

860MIX/A31

1 008600902

 860LP  860PE  860PH  860PZ  860RTX

0,5x3 - 0,6x4,5 - 0,8x5,5 1,0x5,5 - 1,2x6,5 mm 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 8 - 10 mm PH0 - PH1 - PH2 - PH3 - PH4 mm

€ 38,50 40,50

   

860PE/A10 PE/A10

1 008600920 1 008600920

PZ1 - PZ2 - PZ3 - PZ4 T9 - T10 - T15 - T20 T25 - T27 - T30 - T40

n.

 860PE

2 - 2,5 mm 3 - 4 - 5 - 6 mm  1/4  1/4

1 2

L mm 

Ø mm

A mm

€ 85,50 9

 

882M1 882M1

882MSR 50  1/4 1/4 882MSR 50

860/58 126 1/4" 27 15

1 008600884

77 

Made with FlippingBook - Online magazine maker