ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2022

730/15 προσαρμογή

851

860LP

μαγνητικές συγκρατήσεις για μύτες , με λαβή

μύτες για βίδες με εγκοπή , χρωματισμένες χρω α

L L

 

L

Ø

SxA

L

ISO 2351-1 ISO 1173 C 6,3

L mm

Ø mm

€ 177,00 86

 

 

105 84,0 1.1/2 1

1 007300810

L1

SxA mm

L mm 25 25 25 25 25

€ 2,18 2,18 2,18 2,18 2,18 29 29 29 29 29

Ασκείτε πάντα τη ροπή ομαλά και σταδιακά για να αποφύγετε σπασίματα και ενδεχόμενο τραυματισμό

 

0,5x3 0,6x4,5 0,8x5,5 1x5,5 1,2x6,5

5 008600005 5 008600010 5 008600015 5 008600020 5 008600025

L1 mm 125 45

L mm 165 245

€ 18,30 21,20 9 2 2 3

 

2 008510165 2 008510245

860PH

733/15 προσαρμογή

μύτες για βίδες με σταυρό Phillips®, χρωματισμένες α

851SR μαγνητική συγκράτηση για μύτες με λαβή 851SR

L

 

L

L

Ø

L1

ISO 2351-2 ISO 1173 C 6,3

L mm 230

L1 mm 110

€ 25,50 6

 

L mm

Ø mm

2 008510001

€ 581,00 610

 

 

L mm 25 25 25 25 25

156 127 2.1/2 1.1/2

1 007330810

€ 2,18 2,18 2,18 2,18 3,15 29 29 29 29 30

 

PH

0 1 2 3 4

5 008600220 5 008600225 5 008600230 5 008600245 5 008600250

852 852

συγκράτηση για μύτες με αρθρωτή λαβή T

ΜΥΤΕΣ

860PZ

                      

μύτες για βίδες με σταυρό Pozidriv® - Supadriv®, χρωματισμένες

90°

L1

50°

 

L

L

L mm

L1 mm

€ 53,50 53,50 6 0 6 0

 

ISO 2351-2 ISO 1173 C 6,3

1/4"

400 160 400 160

2 008520006 2 008520010

10 mm

L mm 25 25 25 25

855P 855P συγκράτηση για μύτες με αναστρεφόμενη καστάνια με αρθρωτή λαβή , και 7 ενσωματωμένες μύτες

€ 2,18 2,18 2,18 3,15 29 29 29 30

 

PZ

     

1 2 3 4

5 008600320 5 008600325 5 008600330 5 008600335

860PE

L

μύτες εξάγωνες για ηλεκτρικά εργαλεία , χρωματισμένες

L1

ISO 1173-C 6,3

 

L L

ISO 2351-3 ISO 1173 C 6,3

L mm L

θέση ελατηρίου επαναφοράς

L1 mm

L mm 25 25 25 25 25 25 25 25 2

€ 83,50 7

€ 2,32 2,32 2,32 2,32 2,32 2,32 2,92 2,92 € 44 44 44 44 44 44 3 05 3 05

 

 

mm

240

100

1 008550010

2

5 008600101 5 008600102 5 008600103 5 008600104 5 008600105 5 008600106 5 008600108 5 008600110

ISO 1173-E 6,3

2,5

3 4 5 6 8 6

 860PH  860PZ  860LP  860PE 860LP

PH1 - PH2 PZ1 - PZ2

LP 0,8X5,5 mm

θέση μπίλιας επαναφοράς

10

4 - 5 mm

76

Made with FlippingBook - Online magazine maker