ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2022

720MRC

720TX

720/15

Κρουστικό καρυδάκι με πολυμερές ένθεμα για βίδες από ρόδες Mercedes

κρουστικά καρυδάκια με μύτη για βίδες Torx®

προσαρμογή , οδηγοί 1/2” θηλυκός και 3/8” αρσενικός

 

L

L

Ø

Ø

L1

Ø

Ø mm

L mm

L1 mm

€ 15,00 15,00 15,60 15,60 16,80 18,00 8 8 6 4 6 4 7 6 9

 T30 T40 T45 T50 T55 T60

 

L mm 37,5

Ø mm

€ 11,90 2 5

25 78 54 25 78 54 25 78 54 25 78 54 25 78 54 25 78 54

3 007200460 3 007200470 3 007200472 3 007200474 3 007200476 3 007200478

 

L

 

25 1/2 3/8

3 007200810

 mm 17

Ø mm

L mm

Ασκείτε πάντα τη ροπή ομαλά και σταδιακά για να αποφύγετε σπασίματα και ενδεχόμενο τραυματισμό

€ 18,60 9 5

 

27 85 1/2

1 007200631

720TX/C6

720TC

6 κρουστικά καρυδάκια με μύτη για βίδες Torx® σε μεταλλική κασετίνα

κρουστικές ράβδοι στρέψης , χρωματιστές , για παξιμάδια από ρόδες οχημάτων , με οδηγούς 1/2" αρσενικό και θηλυκό

720/16 7

 

προσαρμογή , οδηγοί 1/2” θηλυκός και 3/4” αρσενικός

L

L

Ø

€ 124,50 30

 

720TX/C6 T30-T40-T45 T50-T55-T60 T

1 007200483

L mm 200 200 200 200 200 mm

€ 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 € 6 6 6 6 6

 

Nm Nm

90

1 007200769 1 007200770 1 007200771 1 007200772 1 007200773

100 110 120 135

L mm 44

Ø mm

275x120x65 mm -  5700 g

€ 20,40 1

 

 

30 1/2 3/4

3 007200814

720ME

720/20

κρουστικά καρυδάκια με μύτη Allen

προέκταση 1/2”

 

L

L

Ø

Ø

L1

Ø mm

L mm

L1 mm

€ 125,00 31

L mm 75 mm 75

Ø mm 25 mm 25

 

   

mm

€ 20,70 21,7

 

720TC/S5 0TC/S5

1 007200779

13,70 13,70 13,70 13,70 13,70 15,60 15,60 15,60 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 6 4 6 4 6 4

5 6 8 5

25 78 54 25 78 54 25 78 54 25 78 54 25 78 54 25 78 54 25 78 54 25 78 54

3 007200505 3 007200506 3 007200508 3 007200510 3 007200512 3 007200514 3 007200517 3 007200519 7 7

3 007200818

90-100-110-120-135 Nm

260x50x175 mm -  1,35 kg

10 12 14 17 19

720/21 720/21 720/21

720FTX

προέκταση 1/2”

καρυδάκια κρουστικά για βίδες Torx®

L

 

720ME/C8

8 κρουστικά καρυδάκια με μύτη Allen ρ

Ø Ø Ø

Ø

Ø1

L

  

L mm 125

Ø mm 25

Ø mm

L mm

Ø1 mm

€ 22,00 3 1

€ 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 17,70 17,70 7 3 7 3 7 3 7 3 7 3 8 6 8 6

 

 

3 007200822

E10 14,0 38 25 E12 15,9 38 25 E14 17,7 38 25 E16 20,0 38 25 E18 22,0 38 25 E20 25,0 40 25 E24 30,0 40 30

2 007200410 2 007200412 2 007200414 2 007200416 2 007200418 2 007200420 2 007200424 7

720/25

άρθρωση - σταυρός 1/2”

L

 

Ø Ø

€ 155,50 63 0

 

720ME/C8 5-6-8-10-12 14-17-19 mm

1 007200525

€ 107,50 13 0

 

E10-E12-E14 E16-E18-E20 720FTX/SB6

1 007200450

L mm 64

Ø mm 28

€ 38,50 € 40

 

270x120x45 mm -  1710 g 1

2 007200831

72

Made with FlippingBook - Online magazine maker