ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2022

603

610/5

612 ÷ 614

ρυθμιζόμενα δυναμόκλειδα ολίσθησης για δεξιόστροφο σφίξιμο ακρίβεια ροπής : ±6%

δυναμόκλειδα τύπου κλικ με αναστρεφόμενη καστάνια , για δεξιόστροφο σφίξιμο , με 5 προκαθορισμένες τιμές , ακρίβεια ροπής : ± 4% Επιλογές τιμών ροπής : 90 - 100 - 110 - 120 - 130 Nm 9

αναστρεφόμενες καστάνιες για ράβδους ροπής

L

L

A

L

LA

UNI EN ISO 6789

Τα 612 και 612X δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για σφίξιμο με ροπή μεγαλύτερη από 100 Nm Items 612 and 612X should not be used with tightening torques exceeding 100 Nm

D

Nm  g 1÷5 0,1÷0,5 10÷45 1/4 35 195 235 Kgfm lbf.in  A mm L mm

A

UNI EN ISO 6789

€ 742,00 79

 

L mm

LA mm

€ 78,00 82,50 90,00 98,00 82 6 4 5

603/5

1 006030005

 

Nm  g 90÷130 1/2 42 39 490 1330  D mm A mm L mm

612

3/8 66 32

2 006120000 2 006120010 2 006140000 2 006140004

612X 1/2 66 32

614

1/2 71 32

Nm  g 2÷10 0,2÷1,0 18÷90 1/4 35 195 235 Kgfm lbf.in  A mm L mm

103

614X 3/4 71 32

€ 201,00 1

 

610/5

1 006100025

614/50

€ 759,00 97

 

603/10

1 006030010

610L/5

περαστή καστάνια για ράβδους ροπής

δυναμόκλειδα τύπου κλικ με κεφαλή σε μορφή ''L'', για δεξιόστροφο σφίξιμο , με 5 προκαθορισμένες τιμές , ακρίβεια ροπής : ± 4% Επιλογές τιμών ροπής : 90 - 100 - 110 - 120 - 130 Nm 9

604B 4B ράβδοι ροπής με σπάσιμο για δεξιόστροφο και αριστερόστροφο σφίξιμο ακρίβεια ροπής : ± 6%

L L L

L

LA

L

L1

L mm

LA mm

€ 82,50 6

 

614/50 1/2 71 32

2 006140002

UNI EN ISO 6789

Ανταλλακτικός μηχανισμός περιστροφής για καστάνιες , δες πίνακα μετά το 929/C8

UNI EN ISO 6789

Nm  g 90÷130 1/2 470 80 1350  L mm L1 mm

Ø mm

L mm

 g

Nm

kgfm

lbf.in

1÷5 0,1÷0,5 10÷45

8 220 290

€ 177,00 86

 

610L/5

1 006100125

€ 482,00 506

 

615

604B/5

1 006040015

καστάνιες αναστρεφόμενες για ράβρους ροπής , τετράγωνος οδηγός καστάνιες αναστρεφόμενες

611

αναστρεφόμενες καστάνιες για ράβδους ροπής 604B/5 και 604B/10 οδηγός 8 mm

Ø mm

L mm

 g

Nm

Kgfm

lbf.in

2÷10 0,2÷1,0 18÷90

8 220 300

L

€ 482,00 506

 

604B/10

1 006040020

605E

δυναμόκλειδα τύπου κλικ με αναστρεφόμενη καστάνια για δεξιόστροφο και αριστερόστροφο σφίξιμο ακρίβεια ροπής : ± 6%

LA

 mm

L mm

LA mm

€ 66,00 66,00 66,00 9 5 9 5 9 5

 

9x12 9x12

3/8 53 28,8 1/2 53 28,8

1 006150010 1 006150020 1 006150120

L

14x18 1/2 70 39,8

L

616 - 617 - 619 - -

D

σταθερές κεφαλές για ράβδους ροπής

A

UNI EN ISO 6789

LA

Nm  g 1÷5 0,1÷0,5 10÷45 1/4 20 190 180 Kgfm lbf.in  A mm L mm

L mm 42,5

€ 173,00 81 5

 

 1/4

1 006110001

€ 236,00 48

 

605E/5

1 006050105

L

Nm  g 2÷10 0,2÷1,0 18÷90 1/4 20 190 180 Kgfm lbf.in  A mm L mm

L mm

LA mm

Ρύθμιση δυναμόκλειδων επισκευή στο τέλος του τιμοκαταλόγου

€ 61,50 61,50 61,50 4 4 4

 

616 1/4 61 32 617 3/8 61 32 619 1/2 63 32

1 006160000 1 006170000 1 006190000

€ 245,00 57

 

605E/10

1 006050110

61 

Made with FlippingBook - Online magazine maker