ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2022

560/C3

560/C2

560/C6

πολλαπλασιατής ροπής για δεξιόστροφο και αριστερόστροφο σφίξιμο , σε πλαστική κασετίνα , λόγος 3.8:1, με σύστημα κατά της επαναφοράς

πολλαπλασιατής ροπής για δεξιόστροφο και αριστερόστροφο σφίξιμο , και βοηθητικά εξαρτήματα , λόγος 5:1, σε πλαστική κασετίνα

πολλαπλασιαστής ροπής για δεξιόστροφο και αριστερόστροφο σφίξιμο σε πλαστική κασετίνα Λόγος : 6.5:1

560/18

560/19

560/2

 kg 6

Nm

kgfm lbf.ft

 

560/22

1500 150 1106 1/2"

3/4"

€ 1.038,00 90

 

560/C6

1 005600160

400x260x110 mm

560/C12

πολλαπλασιαστής ροπής για δεξιόστροφο και αριστερόστροφο σφίξιμο σε πλαστική κασετίνα Λόγος : 12:1

Nm  kg 1300 130 960 1/2 3/4 3,8 Kgfm lbf.ft  

€ 2.030,00 1.510,00 47,50 101,00 350,00 1 85 50 0 6 67

 

560/C2 560/2 560/18 560/19 560/22

1 005600020 1 005600002 1 005600018 1 005600019 1 005600022

 kg

Nm

kgfm lbf.ft

 

1500 150 1110 1/2"

3/4"

3,9

310x275x120 mm 12

€ 938,00 € 85

 

560/C3

1 005600030

560/C4+

 kg 7

560/C3PLUS

Nm

kgfm lbf.ft

 

2500 250 1844 1/2"

1"

πολλαπλασιατής ροπής για δεξιόστροφο και αριστερόστροφο σφίξιμο , και εξαρτήματα , πολλαπλασιατής ροπής για δεξιόστροφο και αριστερόστροφο σφίξιμο , και εξαρτήματα ,

πολλαπλασιατής ροπής για δεξιόστροφο και αριστερόστροφο σφίξιμο , σε πλαστική κασετίνα , λόγος 3.8:1, με σύστημα κατά της επαναφοράς οφο

€ 1.495,00 570

   

λόγος 5:1, με κόντρα

560/C12

1 005600210

400x260x110 mm

561/1

560/18

πολλαπλασιατής ροπής για δεξιόστροφο και αριστερόστροφο σφίξιμο , λόγος 5:1, με δύο κόντρες

560/4

560/22

 kg 5

Nm

Kgfm lbf.ft

 

2700 270 2000 3/4 1"

Nm  kg 1000 100 740 1/2 3/4 2,7 kgfm lbf.ft  

€ 1.995,00 1.575,00 47,50 350,00 2 0 65 50 0 67

 

560/C4PLUS

1 005600042 1 005600004 1 005600018 1 005600022

 kg

560/4 560/18 560/22

Nm

kgfm lbf.ft

 

€ 1.450,00 52

2700 270 1991 3/4"

1"

7,5

 

561/1

1 005610010

€ 1.092,00 1.147,00

 

310x275x120 mm

270x210x70 mm

560/C3PLUS 560/C3PLUS

1 005600038 1 005600038

54

Made with FlippingBook - Online magazine maker