ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2022

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΟΠΕΣ ΚΑΙ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΑ

ΦΩΤΙΣΜΟΣ

241÷245

35÷40

41÷43

43÷50

50÷52

ΕΞΟΛΚΕΙΣ

ΑΝΕΜΕΣ

166-167

197÷207

246-247

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΑΡΚΑΡΙΣΜΑΤΟΣ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ

212÷220

27÷34

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΟΠΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ

182-183

131÷135

154-155

120-121

124-125

140÷142

145÷147

240-241

ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ

220÷229

208

247÷251

236÷239

134÷137

146

209÷212

232÷235

5

Made with FlippingBook - Online magazine maker