ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2022

426MD-3/OV3 -

426MD/CT

426MD/S

μικρές περιστρεφόμενες λίμες από σκληρομέταλλο • Απαλή εγκάρσια κοπή με αφαίρεση γρέζου

περιστρεφόμενες λίμες , από σκληρομέταλλο

περιστρεφόμενες λίμες , από σκληρομέταλλο

μπακλαβαδωτό HM6

μπακλαβαδωτό HM6

L

L

Ø

Ø 3 mm

Ø

Ø 6 mm

L

Ø 6 mm

Ø

L mm 38,2

Ø mm

L mm 50 63 63 69 69

€ 14,30 5 0

Ø mm

 

€ 39,50 44,00 49,50 69,50 96,50 41 6 52 0 73 0

 

3

1 004260331

6 8

1 004260533 1 004260513 1 004260543 1 004260523 1 004260553

9,5 12 16

L mm 50 51 53 56 59

Ø mm

426MD-3/S3 μικρές περιστρεφόμενες λίμες από σκληρομέταλλο 426MD-3/S3 • Απαλή εγκάρσια κοπή με αφαίρεση γρέζου

€ 39,50 44,00 49,50 69,50 78,50 41 6 52 0 73 0 82

 

6 8

1 004260538 1 004260518 1 004260548 1 004260528 1 004260558

101

9,5 12 16

426MD/F

L

περιστρεφόμενες λίμες , από σκληρομέταλλο

Ø 3 mm

Ø

426MD/T περιστρεφόμενες λίμες , από σκληρομέταλλο MD/T

μπακλαβαδωτό HM6

L mm 38,0

Ø mm

€ 14,30 5 0

L

 

3

1 004260338

Ø

Ø 6 mm

μπακλαβαδωτό HM6

426MD-3/T3 -

L mm 50 63 63 69 69

Ø mm

€ 39,50 44,00 49,50 69,50 78,50 41 6 52 0 73 0 82

 

L

μικρές περιστρεφόμενες λίμες από σκληρομέταλλο • Απαλή εγκάρσια κοπή με αφαίρεση γρέζου

6 8

1 004260534 1 004260514 1 004260544 1 004260524 1 004260554

Ø 6 mm

Ø

9,5 12 16

L

Ø

Ø 3 mm

L mm 50 63 63 69 70 63

Ø mm

€ 39,50 44,00 49,50 69,50 78,50 41 46,00 52 0 73 0 82

 

426MD/FA

6 8 8

1 004260536 1 004260516 1 004260546 1 004260526 1 004260556 1 00

L mm 38,3

Ø mm

€ 14,30 5 0

 

περιστρεφόμενες λίμες , από σκληρομέταλλο περιστρεφόμενες λίμες

3

1 004260336

9,5 12 16

μπακλαβαδωτό HM6

426MD-3/TA3 -

L

μικρές περιστρεφόμενες λίμες από σκληρομέταλλο • Απαλή εγκάρσια κοπή με αφαίρεση γρέζου

426MD/TA

Ø 6 mm

Ø

περιστρεφόμενες λίμες , από σκληρομέταλλο

L

μπακλαβαδωτό HM6 πακλαβαδωτό HM6

L mm 50 63 63 69 69

Ø 3 mm Ø 3 mm

Ø mm

Ø Ø

€ 39,50 44,00 49,50 69,50 89,50 41 6 52 0 73 0 94 0

 

6 8

1 004260539 1 004260519 1 004260549 1 004260529 1 004260559

L mm 38,3

Ø mm

L

€ 14,30 5 0

 

9,5 12 16

Ø

Ø 6 mm

3

1 004260335

426MD/OG

L mm 50 67 72 73 78

Ø mm

€ 39,50 44,00 49,50 69,50 99,50 41 6 52,00 73 0

 

περιστρεφόμενες λίμες , από σκληρομέταλλο

6 8

1 004260535 1 004260515 1 004260545 1 004260525 1 004260555 1 004

9,5 12 16 9,5

μπακλαβαδωτό HM6 μπακλαβαδωτό HM

104

L

Ø

Ø 6 mm

€ 120,50 6

 

426MD-3/A9

1 004260349

L mm 50 63 70 76 81

Ø mm

€ 39,50 44,00 49,50 69,50 99,50 41 6 52 0 73 0

 

426MD-3/OV3 - 426MD-3/CP3 426MD-3/CT3 - 426MD-3/F3 426MD-3/TA3 - 426MD-3/T3 426MD-3/OG3 - 426MD-3/S3 426MD-3/FA3

6 8

1 004260537 1 004260517 1 004260547 1 004260527 1 004260557

10 12 16

104

426MD/CP

426MD/OV

περιστρεφόμενες λίμες , από σκληρομέταλλο

περιστρεφόμενες λίμες , από σκληρομέταλλο

μπακλαβαδωτό HM6

μπακλαβαδωτό HM6

L

L

Ø 6 mm

Ø

Ø

Ø 6 mm

L mm 50 63 63 69 69

Ø mm

€ 39,50 44,00 49,50 69,50 99,50 41 6 52 0 73 0

 

L mm 50 61 67 69

Ø mm 9,5 12 16 6

6 8

1 004260532 1 004260512 1 004260542 1 004260522 1 004260552

€ 39,50 49,50 69,50 89,50 41 52 0 73 0 94 0

 

€ 512,00 38

 

1 004260531 1 004260541 1 004260521 1 004260551

426MD/SP10

1 004260510

9,5 12 16

426MD/CP-426MD/CT-426MD/F 426MD/T-426MD/S ø 8-12 mm

104

42

Made with FlippingBook - Online magazine maker