ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2022

412/C150

412C

Ø mm 6,50 7,00 7,50 8,00 8,50 9,00 9,50 8,00

L mm

L1 mm

τρυπάνια με κυλινδρικό κορμό , πολύ κοντή σειρά , HSS, εξ ολοκλήρου τροχισμένα , γυαλιστερό φινίρισμα

€ 26,00 30,50 34,50 37,00 39,00 50,00 54,00 54,00 54,00 54,00 68,50 71,50 7 5 2 0 6 0 39,00 41 2 5 6 5 6 5 6 5 6 5 72 0 5 0

 

215 150 225 155 225 155 240 165 240 165 250 175 250 175 265 185 265 185 280 195 295 205 295 205 240 165

1 004120534 1 004120536 1 004120538 1 004120540 1 004120542 1 004120544 1 004120546 1 004120548 1 004120550 1 004120552 1 004120556 1 004120560 1 004120540

R ≤ 800 N/mm² HV ~ 750÷820 R 820

10,00 10,50 11,00 12,00 13,00

L1

Ø

130°

L L

DIN 1897 ISO 235

414 414

L1 mm L1

Ø mm 3,00 3,25 3,50 4,00 4,50 5,00 5,50 6,00 6,5 7,00 7,5 8,00

L mm

τρυπάνια με κυλινδρικό κορμό , κοντή σειρά , HSS-TiN, εξ ολοκλήρου τροχισμένα

€ 622,00 53

€ 1,74 1,93 1,93 2,15 2,44 2,50 3,30 3,70 4,40 5,25 5,55 6,85 € 83 2 0 2 0 26 57 63 45 9 6 50 8 7 20

 

  10 004120288 10 004120289 10 004120290 10 004120292 10 004120294 10 004120296 10 004120298 10 004120300 10 004120301 10 004120302 5 004120303 5 004120304

412/C150

1 004120450

46 16 49 18 52 20 55 22 58 24 62 26 66 28 66 28 70 31 74 34 74 34 79 37

n.

R ≤ 900 N/mm² HV 0,05 ~ 2500 2500

412

Ø 3 mm

20

Ø 1 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 3,5 - 4 - 4,5 - 5 mm 10 Ø 5,5 - 6 - 6,5 - 7 - 7,5 - 8 - 8,5 - 9 - 9,5 - 10 mm 5

L1

365x230x47 mm -  3,3 kg

130°

Ø

L

DIN 338 ISO 235

412L

Ø mm 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00 4,25 4,50 4,75 5,00 5,25 5,50 5,75 6,00 6,25 6,50 6,75 7,00 7,25 7,50 7,75 8,00 8,25 8,50 8,75 9,00 9,25 9,50 9,75 Ø 7

L mm L L

L1 mm L1 L1

€ 1,96 2,29 1,64 2,29 1,75 2,29 1,95 2,60 2,28 2,93 2,60 2,92 2,60 3,25 2,92 3,60 3,30 4,60 3,90 4,90 4,60 5,85 4,90 6,85 5,55 7,55 6,85 8,90 7,85 9,45 8,15 2 0 41 73 41 84 41 2 0 73 40 3 10 73 3 05 73 40 3 05 8 45 85 4 1 5 15 85 6 1 5 15 7 20 8 9 7 20 9 35 8 2 9 5 2 2

  10 004140040 10 004140042 10 004140046 10 004140048 10 004140052 10 004140054 10 004140058 10 004140060 10 004140064 10 004140066 10 004140070 10 004140072 10 004140076 10 004140078 10 004140082 10 004140084 10 004140088 10 004140090 10 004140094 10 004140096 10 004140100 10 004140102 10 004140106 10 004140108 10 004140112 5 004140114 5 004140118 5 004140120 5 004140124 5 004140125 5 004140130 5 004140132 5 004140136 5 004140138 5 004140142 5 004140144 5 004140148 5 004140150 5 004140152 5 004140154 5 004140156 5 004140158 5 004140160 5 004140152

τρυπάνια με κυλινδρικό κορμό , μακριά σειρά , HSS, εξ ολοκλήρου τροχισμένα , μαυρισμένα

34 12 38 16 40 18 46 22 49 24 53 27 57 30 61 33 61 33 65 36 70 39 70 39 75 43 75 43 80 47 80 47 86 52 86 52 93 57 93 57 93 57 101 63 101 63 109 69 109 69 109 69 109 69 117 75 117 75 117 75 117 75 125 81 125 81 125 81 125 81 133 87 133 87 133 87 142 94 142 94 151 101 151 101 151 101 142 94

R ≤ 800 N/mm² HV ~ 750÷820 750 820

L1

130°

Ø

L

DIN 340

€ 662,00 95

 

412/SP91

1 004120452

Ø mm 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00 5,50 6,00 6,50 7,00 8,00 9,00

L mm

L1 mm

€ 4,15 4,40 4,60 5,30 5,75 6,95 7,25 9,15 9,80 3 6 85 55 6 0 7 30 60 60 11,80 13,70 18,20 21,50 23,60 10 3 2 4 4,40 9 1 2 6 4 8

  10 004120232 10 004120234 10 004120236 10 004120238 10 004120240 10 004120242 10 004120244 10 004120246 10 004120248 5 004120250 5 004120252 5 004120256 5 004120260 5 004120264 5 00

Ø 1÷10 x 0,10 mm

85 56 95 62 100 66 112 73 119 78 126 82 132 87 139 91 139 91 148 97 156 102 165 109 175 115 184 121

412A τρυπάνια με κυλινδρικό κορμό , κοντή σειρά , HSS, εξ ολοκλήρου τροχισμένα , μαυρισμένα , με μικρή γλωσσίδα 12A

R ≤ 800 N/mm² HV ~ 750÷820 R ≤ 800 N/mm²

10,00

11,60 10,40 13,10 11,60 13,40 12,20 14,60 15,60 16,80 17,70 20,40 21,40 9 8 2 2 4 1 8 5 3 16,40 7 6 8 6 1 2 5

L1

412XL

Ø 13 mm

130° Ø

τρυπάνια με κυλινδρικό κορμό , πολύ μακριά σειρά , HSS, εξ ολοκλήρου τροχισμένα εξ ολοκλήρου τροχισμέ

10,00 10,50 11,00 11,50 12,00 12,50 13,00 11,00

L

DIN 338 ISO 235 O 235

R ≤ 800 N/mm² HV ~ 750÷820 R

Ø mm

L mm

L1 mm

€ 38,00 39,00 42,00 44,00 50,50 52,50 54,00 57,50 61,50 65,00 70,00 72,50 81,00 82,50 40 41 4 6 3 0 5 0 6 5 60 4 8 3 5 6 0 5 6

 

L1

13,50 14,00 14,50 15,00 15,50 16,00 16,50 17,00 17,50 18,00 18,50 19,00 19,50 20,00 15,50

160 108 160 108 169 114 169 114 178 120 178 120 184 125 184 125 191 130 191 130 198 135 198 135 205 140 205 140 17

3 004120202 3 004120204 3 004120206 3 004120208 3 004120210 3 004120212 1 004120213 1 004120214 1 004120215 1 004120216 1 004120217 1 004120218 1 004120219 1 004120220

Ø

130°

L

DIN 1869/1 D DIN 1869/1

Ø mm 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00 5,50 6,00

L mm

L1 mm

€ 15,90 17,50 17,50 18,10 18,10 22,20 22,20 6 7 8 4 8 4 9 0 9 0 3 3 3 3

 

150 100 165 115 175 120 185 125 195 135 205 140 205 140

1 004120520 1 004120522 1 004120524 1 004120526 1 004120528 1 004120530 1 004120532

37 

Made with FlippingBook - Online magazine maker