ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2022

388C/C8

392C

399

κουρμπαδόρος σωλήνων με 7 μήτρες για λεπτούς σωλήνες από χαλκό και ελαφριά κράματα

κάβουρας ρυθμιζόμενος για αποχετεύσεις

μέγγενες σωλήνων

L

Ø

L

Ø mm m

L mm 260

Ø Ø

€ 52,00 4 5

 

25÷65

1 003920100

392RG/C

ανταλλακτικά προστατευτικά για 392C, ζεύγος

L min mm 220

€ 210,00 377,00 2 5 96

 

Ø

10÷60 mm 1/8÷2" 10÷89 mm 1/8÷3"

1 003990005

290

1 003990010

€ 7,10 45

 

399R/... 399R/...

Ø mm

392RG/C

1 003920101

€ 485,00 509,00

 

388C/C8 10-12-14-16 18-20-22 2-14-16

1 003880200 1 003880200

ανταλλακτικό σετ για 399 αποτελείται από δύο κάτω και μια πάνω σιαγόνα αποτελείται α

393

400x330x110 mm -  3,6 kg 400x33

κλειδί για βρύσες

389/K4

L

κιτ ελατηρίων για κουρμπαδόρους για σωλήνες από χαλκό για εξωτερική χρήση

L mm 270

€ 75,00 8 5

 

€ 25,00 40,00 6 2

 

1 003930001

399RG1/8-2" 399RG1/8-3"

1 003990105 1 003990110

395

κλειδί αρθρωτό για νιπτήρες

Ø " Ø Ø

L mm 290 L L

€ 23,10 4 3

 

L

1/4-3/8-1/2-5/8

1 003890001

L mm 240

€ 49,50 52 0

 

15÷32 mm 5/8"÷1"1/4

1 003950001

395T

κλειδί αρθρωτό τηλεσκοπικό για νιπτήρες

L

L mm

€ 66,50 70 0

 

10÷32 mm 3/8”÷1”1/4

250÷430

1 003950100

34

Made with FlippingBook - Online magazine maker