ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2022

375

383

386A/RC

σωληνοκάβουρες σουηδικού τύπου , ίσιες σιαγόνες 45º

αναστρεφόμενα κλειδιά σωλήνων με ιμάντα

ανταλλακτικές αλυσίδες για 386RC

L

Ø

Ø DIN 5234

€ 88,50 126,00 167,00 293,00 93 0 32 5 75 5 308

 

386A3/RC 386A4/RC 386A5/RC 386A6/RC

1 003860013 1 003860014 1 003860015 1 003860016

L

L mm 320

Ø max "

Ø max mm

€ 58,00 76,00 118,50 61 80 24

 

1" gas

34 49 60

1 003750032 1 003750041 1 003750055

388 88

κουρμπαδόροι σωλήνων για σωλήνες με λεπτά τοιχώματα από χαλκό , ελαφρά κράματα και κοινό χάλυβα 388

410 1"1/2 gas

Ø max "

Ø max mm

L mm

€ 62,00 66,00 5 9 5

550 5

2" gas

 

383/1 3" gas 90 300 383/2 8" gas 220 300

1 003830001 1 003830002

376

383R

σωληνοκάβουρες σουηδικού τύπου , επίπεδες σιαγόνες 90º

ανταλλακτικοί ιμάντες για τα 383

Ø

R

L

S

L

S mm 27 27

Ø DIN 5234

€ 25,00 26,50 6 8 0

 

Ø mm

L mm

R mm

€ 69,00 74,50 85,50 91,50 118,50 126,00 135,50 72 5 8 0 9 6 0 24 32 5 42 0

383R/1 383R/2

1 003830010 1 003830015

 

6 8

305 18,0 315 23,5 350 31,0 360 31,0 455 46,5 465 46,5 465 46,5

1 003880006 1 003880008 1 003880010 1 003880012 1 003880014 1 003880015 1 003880016

10 12 14 15 16

384

αναστρεφόμενο κλειδί σωλήνων με αλυσίδα 384

L mm 320 550 630

Ø max "

Ø max mm

€ 58,00 76,00 118,50 214,50 61 80 24 25 0

 

1" gas

34 49 60 90

1 003760032 1 003760041 1 003760055 1 003760063

410 1"1/2 gas

2" gas 3" gas

L

388A

378

πένσες - κουρμπαδόροι σωλήνων , για σωλήνες με λεπτά τοιχώματα από χαλκό και ελαφρά μέταλλα

Ø

σωληνοκάβουρες σουηδικού τύπου , λεπτές σιαγόνες 45º

Ø max " 4" gas

Ø max mm

L mm

€ 84,00 8

 

115 300

1 003840032

Ø

L

384RC

ανταλλακτική αλυσίδα για το 384

L

Ø DIN 5234

L mm

€ 75,00 75,00 8 5 8 5

 

Ø

388A/1

6-8-10 mm 220

1 003880051 1 003880055

388A/2 1/4"-5/16"-3/8" 220

L mm

Ø max "

Ø max mm

€ 45,50 53,50 69,50 112,50 219,00 7 6 0 73 0 8 0 30

 

250 1/2" gas

21 34 49 60 90

1 003780025 1 003780032 1 003780041 1 003780055 1 003780065

€ 52,00 4 5

 

320

1" gas

384RC

1 003840033

410 1"1/2 gas

550 650

2" gas 3" gas

386A

374R/... ... κιτ ανταλλακτικά για 374 - 375 - 376 - 378 με στρόγγυλο παξιμάδι και φρένο

αναστρεφόμενα κλειδιά σωλήνων με αλυσίδα , βαρέος τύπου

L

€ 2,56 2,84 3,10 4,20 6,40 69 99 25 4,40 7

 

374R 240

1 003740724

Ø

x 374/240-378/250

374R 320

1 003740732

x 374/320-376/320-378/320 374R 410 x 374/410-375/410-376/410-378/410 374R 550 x 374/550-376/550-378/550 374R 630 374R 550

Ø max

L mm

€ 284,00 526,00 678,00 1.179,00 98 52 712 235

1 003740741

 

386A/3

1 003860003 1 003860004 1 003860005 1 003860006

4” gas 115 mm 6” gas 168 mm 8” gas 220 mm 12” gas 324 mm 115 mm

900

1 003740755 1

386A/4

900

1 003740763

386A/5

1100

x 374/630-378/650

386A/6

1300

33 

Made with FlippingBook - Online magazine maker