ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2022

358

360

363R/... ...

εργαλεία για διαμόρφωση των άκρων πλαστικών σωλήνων

σωληνοκάβουρες τύπου Stillson

κιτ ανταλλακτικά για 363 με : σταθερή σιαγόνα , κινητή σιαγόνα , στρόγγυλο παξιμάδι , πείρο ασφάλισης . €

 

17,00 22,60 31,00 61,50 94,50 9 3 7 2 5 4 9 0

363R 350 363R 450 363R 600 363R 900 363R 1200

1 003630235 1 003630245 1 003630260 1 003630290 1 003630320

L

Ø

L mm 250

Ø max "

Ø max mm

€ 41,50 48,50 68,00 104,50 326,00 3 51 0 71 5 9 42

 

1" gas

34 49 60 76

1 003600025 1 003600035 1 003600045 1 003600060 1 003600090

350 1"1/2 gas

365

450

2" gas

600 2"1/2 gas

σωληνοκάβουρες βαρέος τύπου , εμπρόσθιας συγκράτησης από ελαφρύ κράμα

900 3"1/2 gas 102

360R/... ...

κιτ ανταλλακτικά για 360 με κινητή σιαγόνα και στρόγγυλο παξιμάδι .

Ø

Ø

L

Ø mm

€ 15,50 21,20 30,00 45,00 81,00 6 3 2 3 1 5 7 5

€ 196,50 196,50 20 20

 

 

360R250 360R350 360R450 360R600 360R900

1 003600225 1 003600235 1 003600245 1 003600260 1 003600290

358/1 358/2

16÷110 40÷250

1 003580001 1 003580002

358RL 358RL

ανταλλακτική λάμα για τα 358/1 και 358/2

362

L mm 350

Ø max "

Ø max mm

€ 98,00 135,50 103 42 0

 

σωληνοκάβουρες βαρέος τύπου

2" gas

60 76

1 003650035 1 003650045

450 2"1/2 gas

L

365R 350 365R 450 κιτ ανταλλακτικά για 365 με : σταθερή σιαγόνα , κινητή σιαγόνα , στρόγγυλο παξιμάδι , πείρο ασφάλισης . € 74,00 110,00 ... 7 5 5 5 365R/...

Ø

€ 36,00 8

 

358RL

1 003580011

L mm 200 300 350 600 900

Ø max "

Ø max mm

€ 36,00 45,50 55,00 66,00 94,00 142,50 175,50 8 7 7 5 9 5 8 5 9 84 0

 

1" gas

34 49 60 60 76 90

1 003620020 1 003620025 1 003620030 1 003620035 1 003620045 1 003620060 1 003620090

 

359 359

250 1"1/2 gas 250 1"1/2

1 003650235 1 003650245

2" gas 2" gas

κλειδί για σιφόνια

450 2"1/2 gas

366

3" gas

5" gas 140

A

σωληνοκάβουρες ελαφρού τύπου

362R/... ...

L

κιτ ανταλλακτικά για 362 με : σταθερή σιαγόνα , κινητή σιαγόνα , στρόγγυλο παξιμάδι , πείρο ασφάλισης .

L

Ø

Ø

€ 7,65 10,80 13,40 15,50 21,10 28,00 70,00 8 0 1 3 4 1 6 3 2 2 9 5 3 5

 

L mm 175

Ø max "

Ø max mm

362R 200 362R 250 362R 300 362R 350 362R 450 362R 600 362R 900

1 003620220 1 003620225 1 003620230 1 003620235 1 003620245 1 003620260 1 003620290

€ 37,00 44,00 53,50 58,00 66,00 € 9 6 6 0 61 9 5

 

1" gas

34 49 60 76 90

1 003660017 1 003660022 1 003660027 1 003660030 1 003660035

Ø "

L mm

A mm

225 1"1/2 gas

€ 96,50

 

275

2" gas

101

1"÷1"1/4 160 140

1 003590001

300 2"1/2 gas

350

3" gas

359CH

374

προσαρμογή για σιφόνια σε σχήμα σταυρού για το 359

363

σωληνοκάβουρες σουηδικού τύπου , λεπτές σιαγόνες 45º

σωληνοκάβουρες βαρέος τύπου από ελαφρύ κράμα

L

L

L

Ø DIN 5234

Ø

Ø

L mm 350

L mm

Ø max "

Ø max mm

Ø max "

Ø max mm

€ 75,00 102,00 175,50 312,00 356,00 8 5 7 84 0 28 74

€ 37,00 50,50 67,50 102,00 180,00 9 3 0 71 0 7 9

 

 

240 1/2" gas

2" gas

60 76 90

1 003630035 1 003630045 1 003630060 1 003630090 1 003630120

21 34 49 60 90

1 003740024 1 003740032 1 003740041 1 003740055 1 003740063

450 2"1/2 gas

320

1" gas

600 900 1200

410 1"1/2 gas

3" gas

Ø "

L mm 74

550 630

5" gas 140 6" gas 165

2" gas 3" gas

€ 55,00 7 5

 

1"1/2

1 003590005

32

Made with FlippingBook - Online magazine maker