ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2022

334 σωληνοκόφτης , για σωλήνες από χαλκό και ελαφρά κράματα 334

ΠΕΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ BETA ΣΩΛΗΝΟΚΟΦΤΩΝ

Οι σωληνοκόφτες της Beta καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών . Βασίζονται σε ακριβείς , λείους κυλίνδρους και βίδες ή τηλεσκοπική τροφοδοσία ώστε οι ακριβείς , καθαρές τομές σε όλα τα υλικά που χρησιμοποιούνται για σωλήνες να γίνουν εφικτές . Ο παρακάτω πίνακας δείχνει τους συνδυασμούς σωληνοκοφτών / ανταλλακτικά ροδάκια για κάθε υλικό .

Ø

L

ΛΥΒΔΙΝΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ

ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ

10 mm 60 mm 115 mm 1/8" 2" 4"

10 mm 60 mm 115 mm 1/8" 2" 4"

Ø mm - "

L mm 150

€ 30,00 1 5

 

3÷30 1/8"÷1"1/8

1 003340001

330/2 330/4

330/2+330R/I2 330/4+330R/I4

ΣΩΛΗΝΕΣ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΕΛΑΦΡΩΝ ΚΡΑΜΑΤΩΝ

334R

3 mm

6 mm

8 mm 5/16"

16 mm

30 mm

38 mm

67 mm

ανταλλακτικό ροδάκι για τα 332 και 334, για σωλήνες από χαλκό και ελαφρά κράματα

1/8"

1/4"

5/8"

1"1/8

1"1/2

2"5/8

331L 332 334 336 338

3 mm

ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΜΙΚΡΟΥ ΠΑΧΟΥΣ

Ø

3 mm 6 mm 8 mm 16 mm 30 mm 38 mm 67 mm 1/8" 1/4" 5/16" 5/8" 1"1/8 1"1/2 2"5/8

Ø mm 18

€ 7,75 8 1

 

334R

1 003340021

332 + 334R/I 334 + 334R/I 336 + 338R/I 338 + 338R/I

334R/I

ανταλλακτικό ροδάκι για τα 332 και 334, για σωλήνες από ανοξείδωτο χάλυβα

ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ

6 mm 8 mm 16 mm 30 mm 38 mm 50 mm 67 mm 127 mm 1/4" 5/16" 5/8" 1"1/8 1"1/2 2" 2"5/8 5"

336 + 338RP 338 + 338RP 339A

3 mm

Ø

Ø mm 18 m

330

330R/I /

€ 22,00 3 1

 

334R/I

1 003340023

σωληνοκόφτες , για χαλύβδινους σωλήνες

ανταλλακτικό ροδάκι για τα 330 για ανοξείδωτους σωλήνες

336

σωληνοκόφτης τηλεσκοπικός , για σωλήνες από χαλκό και ελαφρά κράματα

Ø

Ø

S

L

Ø

L

Ø mm

S mm

€ 39,00 109,00 41 14 5

 

Ø mm - "

L mm 380

330R/I2 330R/I4

32 7 32 9

1 003300024 1 003300034

€ 181,50 414,00 90 35

 

Ø mm - "

L mm 160

330/2

10÷60 1/8”÷ 2” 60÷115 2”÷ 4”

1 003300002

€ 59,50 62

 

6÷38 1/4"÷1"1/2

1 003360001

330/4

585

1 003300004

332

σωληνοκόφτης μίνι , για σωλήνες από χαλκό και ελαφρά κράματα

338

330R/A

σωληνοκόφτης τηλεσκοπικός , γρήγορη προώθηση , για σωλήνες από χαλκό , ελαφρά κράματα και πλαστικό

ανταλλακτικά ροδάκια για τα 330 για χαλύβδινους σωλήνες

Ø

L

Ø

S

L

Ø

Ø mm - "

Ø mm - "

L mm 59

L mm 290 L m

Ø mm

S mm S m m

€ 26,00 7 5

€ 149,00 56 5

 

 

€ 17,50 45,00 € 8 4 7

 

3÷16 1/8"÷5/8"

6÷67 1/4"÷2"5/8

2 003320001

1 003380001

330R/A2 330R/A4

32 7 42 9

1 003300012 1 003300014

28

Made with FlippingBook - Online magazine maker