ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2022

99ST

111N

γαντζόλειδα αρθρωτά με στρόγγυλα άκρα για παξιμάδια με περιφερειακή εγκοπή

κλειδιά γαλλικά με κλίμακα , φωσφατωμένα

• Αριστερόστροφη περιστροφή του πείρου • Με κλίμακα σε mm και inch

L

Ø

A

B

€ 407,00 2

 

10-11-13 17-19-22 mm 120/B6N 2002/BVL6 1

1 001200060

 mm

Ø mm

B mm

DIN 3117 ISO 6787

€ 33,50 39,50 53,00 72,00 93,50 5 0 41 5 5 5 5 8 0

 

15-35 35-50 50-80 80-120 120-180

3,0 2,5 4,0 4,5 5,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0

2 000990315 2 000990335 2 000990350 2 000990380 2 000990390

L mm 100 150 200 250 300 380 450

L "

A max mm

€ 24,90 26,00 30,50 38,00 51,00 100,00 171,00 6 0 7 5 2 0 40 3 5 5 9 5

11,80 2 4

1 020020010

 

4 6 8

15 24 28 34 35 45 54

3 001110210 3 001110215 3 001110220 3 001110225 3 001110230 3 001110238 2 001110245

123E1/4 προσαρμογή για μύτες , 1/4", για πολύγωνα 10 mm με καστάνια 123E1/4

10 12 15 18

99 VN/... ...

ανταλλακτική μύτη για 99ST

L

111G

κλειδιά γαλλικά με κλίμακα επιχρωμιωμένα , λαβές με διπλό υλικό • Δεξιόστροφη περιστροφή του πείρου • Κλίμακα σε mm και inch • Εργονομική λαβή • Εργονομική λαβή

10 mm m m

 mm mm

€ 9,20 10,60 13,10 15,00 19,80 65 1 1 8 8 20

 

99ST VN/15 99ST VN/35 99ST VN/50 99ST VN/80 99ST

15-35 35-50 50-80 80-120

1 000990295 1 000990296 1 000990297 1 000990298 1 000990299

 mm 10

L mm 20,6

€ 7,30 65

 

99ST VN/120 120-180

1 001230010

100

123Q1/4

L

κλειδί με πείρους για παξιμάδια με εγκοπές στην πάνω επιφάνεια με εγκοπές στην πάνω επι

γρήγορη προσαρμογή , 1/4", για πολύγωνα 10 mm με καστάνια

A

DIN 3117 ISO 6787

L

10 mm

L mm 200 250 300

L "

A max

€ 41,50 50,50 66,50 3 3 0 70 0

 

L

8 28 10 34 12 35

3 001110620 3 001110625 2 001110630

 mm 10 10

L mm 17,5 17,5

€ 10,20 10,70

Ø mm

L mm

Ø min-max mm

  1 001230

€ 172,00 80 5

 

1 001230310

4,9-5,9 6,9-7,9

250 18÷100

1 001000001

120

123Q3/8

ρακορόκλειδα πολύγωνα με καστάνια

100/KIT I

γρήγορη προσαρμογή , 3/8", για πολύγωνα 13 mm με καστάνια

ανταλλακτικοί πείροι για το 100

L

L

6,9

7,9

5,9

4,9

13 mm

€ 53,00 5 5

 

100/KIT

1 001000010

 mm

L mm 135 135 135 135 135 185 185 230 230 230 320 320

€ 54,00 54,00 54,00 54,00 61,50 66,50 70,50 95,50 103,00 130,50 149,00 157,50 6 5 6 5 6 5 6 5 4 70 0 4 0 100 0 8 7 0 56 5 65

111

 

 mm 13

L mm 22,5

 10

1 001200010 1 001200011 1 001200012 1 001200013 1 001200014 1 001200017 1 001200019 1 001200022 1 001200024 1 001200027 1 001200030 1 001200032

€ 10,30 8

 

11 12 13 14 17 19 22 24 27 30 32

κλειδιά γαλλικά με κλίμακα , επιχρωμιωμένα

1 001230313

• Δεξιόστροφη περιστροφή του πείρου • Με κλίμακα σε mm και inch

123Q1/2

γρήγορη προσαρμογή , 1/2", για πολύγωνα 19 mm με καστάνια

L

A

L

DIN 3117 ISO 6787

L mm 100 150 200 250 300 380 450 600

L "

A max mm

€ 25,50 26,50 32,00 40,00 53,00 108,50 173,50 240,50 6 8 0 3 5 2 5 5 14 0 82 0 53 0

 

19 mm

4 6 8

15 24 28 34 35 45 54 62

3 001110010 3 001110015 3 001110020 3 001110025 3 001110030 3 001110038 2 001110045 1 001110060

10 12 15 18 24

 mm 19

L mm 30,5

€ 10,90 1 5

 

1 001230319

24

Made with FlippingBook - Online magazine maker