ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2022

1517C/... ... συνδυασμός εξολκέων δύο / τριών ποδιών με

1518U/.. .. εξολκείς γενικής χρήσης τριών ποδιών

1517C

Ο εξολκέας Beta 1517C βασίζεται σε έναν μηχανισμό αυτόματης ασφάλισης ποδιών που ενεργοποιείται από το ελατήριο στο εγκάρσιο τεμάχιο . Αυτή η λειτουργία καθιστά εύκολη τη τοποθέτηση και το κλείδωμα του εξολκέα στο τμήμα που αφαιρείται . Αφού στερεωθεί ο εξολκέας στη θέση του , τα πόδια μπορούν να ασφαλιστούν μέσω του παξιμαδιού δακτύλου . Το ιδιαίτερο σταυροειδές εξάρτημα διαθέτει 4 καθίσματα που επιτρέπουν στον εξολκέα 1517C να χρησιμοποιείται και με τα δύο πόδια - για ευκολότερες , γρηγορότερες εργασίες - και 3 πόδια - για αυξημένη σταθερότητα . Ο πείρος διάτμησης στην κεφαλή της βίδας σπάει όταν ξεπεραστεί η μέγιστη επιτρεπόμενη ροπή , προστατεύοντας έτσι τον εξολκέα από υπερφόρτωση . ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΕΞΟΛΚΕΙΣ ΔΥΟ / ΤΡΙΩΝ ΠΟΔΙΩΝ ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

αυτόματο κλείδωμα • για χρήση 2 ή 3 ποδιών • με επίδραση αυτο - κλειδώματος

L1

L

L1

L

A

A

A1

L mm

L1 mm

€ 176,00 189,00 286,00 300,00 432,00 85 98 5 300 15 54

 

L mm

L1 mm

1518U/0 100 166 1518U/1 100 166 1518U/2 150 247 1518U/3 150 247 1518U/4 200 321

€ 216,50 267,00 331,00 27 80 48

1 015180500 1 015180501 1 015180502 1 015180503 1 015180504

 

1517/C0 145 250 1517/C1 200 300 1517/C2 270 300

1 015170500 1 015170501 1 015170502

A mm

 mm

A min÷Max mm 40÷90 50÷130

A1 min÷Max mm

1517/C0 1517/C1 1517/C2

12÷140 18 20÷180 18 30÷280 18

 mm

1518U/0 1518U/1 1518U/2 1518U/3 1518U/4

80÷130 17 90÷170 17

65÷150 115÷210 22 65÷190 125÷260 22 70÷235 170÷335 27

1518/... ... εξολκείς τριών ποδιών

1519/... ... εξολκείς γενικής χρήσης τριών ποδιών με γρήγορη προσαρμογή και κλείσιμο ποδιών

L

L1

A

L mm 105 135 235 270 270 270

€ 71,00 90,00 161,00 244,50 291,00 298,00 4 5 4 5 9 57 0 306 313

 

1518/1 1518/2 1518/3 1518/4 1518/5 1518/6

1 015180001 1 015180002 1 015180003 1 015180004 1 015180005 1 015180006

L1

L

A min÷Max mm

A

L1 mm

1518/1 1518/2 1518/3 1518/4 1518/5 1518/6

24÷100 105 32÷160 150 40÷220 220 80÷250 240 80÷300 350 80÷350 400

A1

L mm

L1 mm

€ 202,50 215,50 307,00 327,00 1 26 0 22 43

 

1519/0 1519/1 1519/2 1519/3

100 166 100 166 150 247 150 247

1 015190000 1 015190001 1 015190002 1 015190003

A min÷Max mm 40÷90 50÷130

A1 min÷Max mm

 mm

1519/0 1519/1 1519/2 1519/3

80÷130 17 90÷170 17

65÷150 115÷210 22 65÷190 125÷260 22

200 

Made with FlippingBook - Online magazine maker