ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2022

1505/C5

1516/1 - 2 - 3 - -

κιτ αφαίρεσης υαλοκαθαριστήρων

εξολκείς με τρία ελεύθερα πόδια

1 εξολκέας δυο ποδιών , Ø 25÷40 mm 4 εργαλεία ημισέληνα , Ø 25 mm, Ø 30 mm, Ø 35 mm, Ø 41 mm

L

L1

A

1511/1 - 2 - 3 - -

L mm

€ 42,50 45,50 64,00 4 7 7

 

εξωτερικοί εξολκείς με δύο αναστρεφόμενα πόδια

1516/1 1516/2 1516/3

85 85

1 015160001 1 015160002 1 015160003

105

 mm 12 12

€ 143,50 150,50

A Max mm 60 70 A

 

A1 A

1 015050300 1 015050300

L1 mm

1516/1 1516/2 1516/3

85 85

320x150x60 mm -  1,2 kg

90 105

1506

εξολκέας αυτομπλοκαριζόμενος δύο ποδιών

1517

αυτόματοι εξολκείς τριών ποδιών

L

• Για μεγάλες δυνάμεις εξόλκευσης . • Αυτόματο κλείδωμα .

 

A

L mm 235 330 405

L

€ 237,00 295,00 385,00 49 310 404

 

1511/1 1511/2 1511/3

1 015110001 1 015110002 1 015110003

L

L1

A

A min÷Max mm 20÷100

A1 min÷Max mm

A min÷Max mm

L1

L mm

L1 mm

1511/1 1511/2 1511/3

65÷95

€ 41,50 3

 

A

40÷150 103÷190 40÷150 103÷175

1506 10÷50 80 40

1 015060001

L mm

L1 mm

 mm

€ 246,00 247,50 288,00 330,00 58 60 0 302 46

 

1517/90 182 60 22 1517/150 242 115 22 1517/200 307 150 22 1517/260 395 180 30

1 015170000 1 015170010 1 015170020 1 015170030

1508/1 - 1508/2 εξολκείς δύο ποδιών , ελαφρά σειρά - εξολκείς δύο ποδιών , ελαφρά

1515/1 - 2 - 3 - -

εξολκείς με δύο ελεύθερα πόδια

 mm 19

A mm

kg

N

1517/90 1517/150 1517/200 1517/260

18÷90 6000 59000 19 25÷150 6000 59000 19 40÷200 6000 59000 27 50÷260 8000 78500

1515/3

1515/1 1515/2

L

L

L1

A

L1

A

L mm

€ 31,00 33,00 46,50 2 5 4 5 9 0

 

1515/1 1515/2 1515/3

85 85

1 015150101 1 015150102 1 015150103

L mm 105 130

€ 140,50 169,50 7 78 0

 

1508/1 1508/2

105

1 015080001 1 015080002

A Max mm

L1 mm

A min÷Max mm 6÷100

L1 mm

1515/1 1515/2 1515/3

60 105 70 105 90 105

1508/1 1508/2

85

10÷140 120

199 

Made with FlippingBook - Online magazine maker