ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2022

1478

1479/B27

1479L/K4

πένσα για αφαίρεση κλιπς

κιτ με 27 νάιλον εργαλεία για αφαίρεση πείρων και εργασία σε πλαστικά και τσιμούχες , κρεμαστό

4 σκύλες για εργασία σε ταμπλό και ευαίσθητα μέρη

265 mm

€ 66,00 9 5

 

1478

1 014780001

1478T

€ 39,50 41

 

εργαλείο αφαίρεσης πλαστικών πείρων με περιστρεφόμενη κεφαλή και κλιπ πίεσης

1479L/K4

1 014790604

1479ML/B17

Η κεφαλή περιστρέφεται 90°

συλλογή με 17 σκύλες πολλαπλών χρήσεων από πλαστικό

€ 91,50 6 0

 

1479/B27

1 014790407

συνιστάται ιδιαίτερα για εργασίες ακριβείας

240 mm

1479LB/C5

συλλογή 5 εργαλείων αφαίρεσης μεταλλικών πείρων

S

S mm 4,5

€ 52,00 4 5

 

1478T

1 014780101

1478/3P

πένσα αφαίρεσης πλαστικών κλιπς με σημεία απελευθέρωσης

€ 70,50 4 0

 

1479ML/B17

1 014790700

€ 122,00 8

 

1479LB/C5

1 014790150

1479ML/S3

215x165x50 mm

συλλογή από 3 σκύλες πολλαπλών χρήσεων , από πλαστικό

1479L/S2 σκύλες , ζεύγος , από Te fl on ®

Συνιστώνται ιδιαίτερα για εργασίες ακριβείας

140 mm

€ 73,00 6 5

 

1478/3P

1 014780151

1479

εργαλείο για αφαίρεση κλιπς

175 mm

€ 12,80 3 4

€ 41,50 3

 

 

1479ML/S3

1 014790603

1479L/S2

1 014790510

1479N/S5

1479LV/S3

285 mm

κιτ με 5 εργαλεία για αφαίρεση νάιλον καπακιών

συλλογή με 3 σκύλες πολλαπλών χρήσεων μεταλλικές

€ 29,00 30 5

 

1479

2 014790001

μεγέθη : 1479LV/1: 10x12 mm 1479LV/2: 4.8x9.6 mm 1479LV/3: 2.8x6 mm

€ 32,50 4 0

€ 47,00 9 5

 

 

1479LV/S3

1479N/S5

1 014790100

1 014790251

182 

Made with FlippingBook - Online magazine maker