ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2022

1464FG

1464PB

1464PT

σετ προσαρμογών για έλεγχο κινητήρων diesel κοινής ράγας ( για χρήση με Beta 1464T-1464AP)

σετ 9 συνδέσμων για έλεγχο χαμηλής πίεσης καυσίμου ( για χρήση με 1464T)

σετ για έλεγχο πίεσης turbo, για χρήση με 1464T

Ταχυσύνδεσμοι για ελεγκτή 1464T επιτρέπει τον γρήγορο έλεγχο χαμηλής πίεσης καυσίμου σε κινητήρες βενζίνης και πετρελαίου

συνοδεύεται από αισθητήρα και καλώδιο σύνδεσης

Χρησιμοποιώντας τον ελεγκτή με την κατάλληλη προσαρμογή , μπορούμε να προσδιορίσουμε αν το πρόβλημα είναι στην αντλία υψηλής ή στον ρυθμιστή , όταν δεν υπάρχει πίεση στο κύκλωμα υψηλής πίεσης των κινητήρων κοινής ράγας . Συνιστάται για Bosch, Delphi, Denso και Siemens ρυθμιστές πίεσης

240x210x50 mm -  380 g

€ 191,50 201,00

 

€ 612,00 43

 

1464PT 1464PT

1 014640550 1 014640550

1464PB

1 014640700

240x210x50 mm -  380 g

530x440x120 mm -  3,8 kg

1464TDI I

350x250x80 mm -  1,8 kg

1464ADB

€ 353,00 71

   

σετ για έλεγχο πίεσης αντλίας σε κινητήρες TDI, για χρήση με 1464T

1464FG

1 014640470

σετ για έλεγχο πίεσης συστήματος AdBlue® για 1464T

350x250x80 mm -  1,8 kg

1464FG/CP4 1464FG/CP4 1464FG/CP4

Παραδίδεται με προσαρμογές για χρήση με τον αισθητήρα 80-bar ο οποίος συμπεριλαμβάνεται στο 1464T ητ

προσαρμογή ρύθμισης για αντλία Bosch CP4, δεν περιέχεται στο 1464FG

συνοδεύεται από σύνδεσμο

240x210x50 mm -  400 g -  40

€ 103,00 € 8

€ 134,50 41 0

€ 52,00 4 5

 

 

   

1464ADB

1 014640620

1464TDI

1 014640600

1464FG/CP4

1 014640475

240x210x50 mm -  0,5 kg

240x210x50 mm -  400 g

1464APB

σετ για έλεγχο συστήματος υψηλής πίεσης σε κινητήρες βενζίνης FSI, για χρήση με 1464T

1464FAP

1464VD

σετ για έλεγχο πίεσης φίλτρου μικροσωματιδίων πετρελαίου (DPF) για 1464T Συνοδεύεται από : - Αισθητήρα 500 mbar - Προσαρμογή 8 mm με ταχυσύνδεσμο και εξάρτημα T - Καλώδιο RJ45 μήκους 3m μικροσωματιδίων πετρελαίου (DPF)

σετ ελέγχου κενού αέρος για 1464T ια 1464T

συνοδεύεται από αισθητήρα 200 bar και συνδέσμους

Για μέτρηση και αποθήκευση της μέγιστης τιμής κενού αέρος Συνοδεύεται από : - αισθητήρα 800 mbar

- προσαρμογές 6 και 8 mm - καλώδιο RJ45 3 μέτρων

ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ Έλεγχος κενού αέρος : 0÷800 mbar Ανάλυση : 1 mbar Αποθήκευση μέγιστης τιμής

240x210x50 mm -  0,5 kg

€ 442,00 64

 

1464APB

1 014640500

240x210x50 mm -  0,5 kg

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Έλεγχος πίεσης : 0÷500 mbar Ανάλυση : 1 mbar

€ 221,00 32

 

1464FAP

1 014640610

€ 221,00 32

 

1464VD

1 014640570

240x210x50 mm -  0,5 kg

240x210x50 mm

175 

Made with FlippingBook - Online magazine maker