ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2022

1375

1376X/MR

1377T

σφυρί με άκρο αφαίρεσης καρφιών , ξύλινο στυλιάρι

ανταλλακτικά στυλιάρια για 1376X

σφυριά μπάλας , κυλινδρική κεφαλή , για τεχνίτες χαλκού και λευκοσιδηρουργούς , στυλιάρι fi ber

€ 11,80 2 4

 

1376X/MR

2 013760161

L1

L1

1376XT σφυριά με άκρο αφαίρεσης καρφιών , τετράγωνη κεφαλή , μαγνήτες και συγκράτηση καρφιών πλαστικό στυλιάρι 7 XT 6

L L

Ø Ø

L

 g 300

L1 mm

Ø mm

L mm

€ 22,00 3 1

 g 340 450 570 680 900 

L mm 330

L1 mm

 

€ 29,50 35,50 39,00 42,00 47,50 31 0 7 0 41 4 50 0

 

95 25 300

3 013750000

95

2 013770534 2 013770545 2 013770557 2 013770568 2 013770590

350 102 350 110 360 116 380 120

L1

1375/MR

ανταλλακτικά στυλιάρια για 1375

A

L

1378

 g

A mm

L1 mm

L mm

€ 25,00 26,50 28,50 6 8 0 30 0

 

σφυριά εφαρμοστή , κυλινδρική κεφαλή , ξύλινο στυλιάρι

€ 10,00 5

250 20 125 500 300 25 130 500 400 27 132 500

3 013760525 3 013760530 3 013760540

 

1375/MR

2 013750003

1375A

1376XT/MR στυλιάρι ανταλλακτικό για 1376XT 1376XT/MR

σφυριά με άκρο αφαίρεσης καρφιών , πλαστικό στυλιάρι

L1

L1

L

€ 13,50 4 2

Ø

 

HICKORY

1376MR/XT

2 013760585

1377 σ υρ

L

 g

L mm

L1 mm

Ø mm

€ 29,00 38,50 30 5 40

 

340 330 100 27 570 350 115 32 340 330 1

2 013780134 2 013780157

σφυριά μπάλας , κυλινδρική κεφαλή , για τεχνίτες χαλκού και λευκοσιδηρουργούς , ξύλινο στυλιάρι

 oz

 g

L mm

L1 mm

€ 31,50 33,50 3 0 5 0

 

16 450 330 130 20 570 330 130

3 013750016 3 013750020

1378/MR... ανταλλακτικά στυλιάρια για 1378 ... ...

1375B

L1

σφυριά με άκρο αφαίρεσης καρφιών , χαλύβδινο στυλιάρι

L

€ 6,60 95

 

1378MR 340 1378/340 1378MR 570 1378/570

2 013780234

HICKORY

 g 340 450 570 680 900

L mm 330

L1 mm

9,15 60

2 013780257

€ 31,50 33,50 38,50 40,00 42,00 3 0 5 0 40 2 4

 

L1

95

2 013770134 2 013770145 2 013770157 2 013770168 2 013770190

350 102 350 110 360 116 380 120

L

1379F σφυριά ηλεκτρολόγου , γαλλικού τύπου , ξύλινο στυλιάρι 1379F

 oz oz

 g g

L mm

L1 mm

€ 29,00 29,50 30 5 31 0

 

1377/MR... ανταλλακτικά στυλιάρια για 1377 ...

16 450 330 130 20 570 330 130

3 013750026 3 013750030

1376X

σφυριά με άκρο αφαίρεσης καρφιών , τετράγωνη κεφαλή , μαγνήτες και συγκράτηση καρφιών ξύλινο στυλιάρι και συγκράτηση καρφιών

L1

€ 6,95 7 30 4 9 35 50 8 8,00 8,90 9,05 11,20

 

L1

A

1377MR 340 1377/340 1377MR 450 1377/450 1377MR 570 1377/570 1377MR 680 1377/680 1377MR 900 1377/900 1377/450

2 013770234

L

HICKORY HICKORY

2 013770245

NF E 71.011

L

A

2 013770257

 g

A mm 16 18 20

A mm

L1 mm

L mm

L mm

L1 mm

€ 20,90 22,20 24,40 2 0 3 3 5 5

€ 18,90 20,60 22,00 9 1 3 1

2 013770268

 

 

250 20 125 450 300 25 130 450 400 27 132 450

3 013760125 3 013760130 3 013760140

250 126 250 135 260 142

2 013790416 2 013790418 2 013790420

2 013770290

163 

Made with FlippingBook - Online magazine maker