ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2022

1268RTX

1269N/PZ

κατσαβίδια για βίδες Tamper Resistant Torx®

κατσαβίδια για βίδες με σταυρό Pozidriv®-Supadriv®, πολύ κοντή σειρά

L1

L1

L

L L

Ø

€ 75,00 8 5

UNI/ISO 8764

 

T6-T8-T10-T15 T20-T25-T30 1267TX/D7

1 012670307

L mm

L1 mm

Ø mm

L mm L mm

L1 mm L1 mm

 T9 T10 T15 T9 T T1 T15

  

€ 8,30 9,15 8,70 9,60

 

PZ PZ

11,80 12,30 12,70 13,70 14,00 15,00 15,30 17,70 2 4 9 3 3 4 4 7 8 6 10 8 6

60 167 4,0 80 188 4,0 80 188 4,0 80 1

3 012680009 3 012680010 3 012680015 3 012680020 3 012680025 3 012680027 3 012680030 2 012680040

1 2 1 2

30 87 30 87 30 87 30 87

5 012690011 5 012690012 5 012690011 5 012690012

T20 100 208 4,5 T25 100 208 5,0 T27 115 234 6,0 T30 115 234 6,0 T40 130 257 7,0 T

1281BG λαβή για λάμες κατσαβιδιού 1281BG 1281BG

L

L mm 118

 mm 10

€ 13,90 4 6

 

5 012810280

€ 166,00 74 5

 

T5-T6-T7-T8-T9 T10-T15-T20-T25 T27-T30-T40-T45 1267TX/S13

1 012670312

1281PM

€ 112,00 7 5

 

T9-T10-T15-T20 T25-T27-T30-T40 1268RTX/S8

1 012680307

μαγνητική υποδοχή για μύτες

1267MC/TX

1269PZ κατσαβίδια για βίδες με σταυρό Pozidriv®-Supadriv® 1269PZ

L

κατσαβίδια για βίδες Torx®, με λαβή , χρωματιστά

L mm 165

L1

€ 23,80 5 0

 

5 012810292

L

L1

Ø

L

1281PB

λαβή για καρυδάκια με οδηγό αρσενικό 1/4"

L mm

L1 mm

Ø mm

€ 10,30 10,80 11,90 12,70 13,40 14,20 15,60 8 1 3 2 5 3 3 4 1 9 6 4

 

UNI/ISO 8764

T6 T8 T

50 150 3 60 160 3 80 188 4 80 188 4

5 012672006 5 012672008 5 012672010 5 012672015 5 012672020 3 012672025 3 012672030

T10 T15

L

L mm

L1 mm

€ 7,55 9,80 11,90 17,00 21,70 9 10 3 2 5 9 2 8

 

PZ

T20 100 208 4,5 T25 100 208 5 T30 115 234 6

0 1 2 3 4

60 160 80 188 100 219 150 277 200 327

5 012690000 5 012690001 5 012690002 3 012690003 3 012690004

L mm 175

€ 18,90 9

 

5 012810293

1281LP

λάμες κατσαβιδιού αναστρεφόμενες , για βίδες με εγκοπή

175 mm

€ 12,20

 

8 8

1281LP/1

5 012810302

€ 83,00 7

 

0,8x4-1,2x6,5 mm

T6-T8-T10-T15 T20-T25-T30 1267MC/TX-D7

1 012672307

€ 46,50 9 0

 

1281LP/2

12,20

5 012810304

1269PZ/S4

1 012690304

1x5,5-1,2x6,5 mm

PZ0-PZ1-PZ2-PZ3

151 

Made with FlippingBook - Online magazine maker