ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2022

1260E

1262MC

κατσαβίδια για βίδες με εγκοπή με εξάγωνη βάση

κατσαβίδια για βίδες με σταυρό Phillips®, χρωματιστά

L1

€ 41,50 3

 

1262/S4

1 012620304

L

PH0x3x60-PH1x4,5x80 PH2x6x100-PH3x8x150 mm

L1

L

Ø

D

1262N

A

κατσαβίδια για βίδες με σταυρό Phillips®, πολύ κοντή σειρά

S

ISO 2380

PHxDxL mm 0x3x60 1x4,5x80 2x6x100

L1 mm 160 188 219

€ 6,95 9,10 11,20 7 30 55 8

 

L1

3 012622003 3 012622009 3 012622018

L

D

1263/D…

SxAxL mm

L1 mm

Ø mm

UNI/ISO 8764

€ 15,10 18,50 21,50 25,00 9 9 4 2 6 6

 

σετ με κατσαβίδια

1,2x6,5x150 269 6,0

3 012600156 3 012600157 2 012600159 2 012600162

PHxDxL mm 1x4,5x30 2x6x30 mm 1x4,5x30

L1 mm 87 87 mm 87

1,2x8x175

301 8,0

€ 8,30 9,15 8,70 60

 

1,6x10x200 327 9,5 1

5 012620103 5 012620106 5 012620103

2x12x250 2x12x250

377 9,5

 1260MC

1262E κατσαβίδια για βίδες με σταυρό Phillips® με εξάγωνη βάση 1262E

κατσαβίδια για βίδες με εγκοπή , χρωματιστά

L1

L

Ø

L1

L

A

1263/D6 

S

€ 55,00 7 5

 

1 012630006

D

1260

0,5x3x75-0,8x4x100 1x5,5x125-1,2x6,5x150 mm PH1x4,5x80-PH2x6x100 mm

SxAxL mm

L1 mm

Ø mm

€ 6,70 6,95 8,30 7 05 7 30 7 1 1 8 10,60 12,20

 

1262

0,4x2,5x50 0,6x3,5x75 0,8x4x100 1x5,5x125

150 2,5 175 3,5 208 4,0 233 5,0

3 012602003 3 012602018 3 012602030 5 012602040 5 012602051

UNI/ISO 8764

1263/D7 

€ 56,00 9

 

PHxDxL mm 2x6x150 3x8x175 4x10x200

L1 mm 269 302 327

1 012630017

€ 15,10 18,30 23,10 9 9 2 4 3

 

1,2x6,5x150 269 6,0

3 012620153 3 012620156 2 012620159

1262

PH0x3x60 PH1x4,5x80 PH2x6x100 mm

1262 κατσαβίδια για βίδες με σταυρό Phillips® 1262 2 2

1264 12

0,5x2,5x60-0,6x3x100 0,8x4x125-1x5x125 mm

1262L



€ 65,00 8

 

κατσαβίδια για βίδες με σταυρό Phillips®, μακριά σειρά

1263/D7PZ

1 012630007

1260

0,5x3x75-0,8x4x100 1x5,5x150-1,2x6,5X150 mm

1269PZ  1263/D8

PZ0 - PZ1 - PZ2

L1

L

€ 61,50 4

 

1 012630008

1260

0,4x2,5x50-0,5x3x75 0,8x4x100-1x5,5x125 1,2x6,5X150 mm PH0x3x60-PH1x4,5x80 PH2x6x100 mm

L1

L

D

1262

UNI/ISO 8764

D

1263/D10 

PHxDxL mm

L1 mm 160 200 188 228 219 269 277 327

€ 81,50 5

€ 6,65 7,00 8,70 9,40 7 00 35 9 15 85

 

 

1 012630010

0x3x60 0x3x100 1x4,5x80 1x4,5x120 2x6x100 2x6x150 3x8x150 4x10x200

5 012620003 5 012620006 5 012620009 5 012620012 5 012620018 5 012620021 3 012620024 3 012620027

UNI/ISO 8764-1

1260

0,5x3x75-0,6x3,5x100 0,8x4x125-1x5,5x150 1,2x6,5X150 mm PH0x3x60-PH1x4,5x80 PH2x6x100 mm 0,8x4x30

PHxDxL mm 0x3x300 1x4,5x300 1x4,5x400 2x6x400

L1 mm 400 400 508 519

€ 11,50 13,70 15,90 20,60 2 1 4 4 6 7 1

 

10,70 11,80 15,70 20,10 1 2 2 4 6 5 1

3 012620203 3 012620205 3 012620206 3 012620209

1260N 1262

1262N

PH1x4,5x30

149 

Made with FlippingBook - Online magazine maker