ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2022

1184BM πλαγιοκόφτες σύρριζα κοπής , στρογγυλεμένα άκρα , λαβές με διπλό υλικό 1184BM

1188BM πλαγιοκόφτες αξονικής κοπής , για μεσαίας σκληρότητας σύρμα , λαβές με διπλό υλικό 1188BM

Ακολουθούν κόφτες χαλκού . Για εργασίες κοπής βαρέος τύπου , βλέπε κωδικό 1081

1182BM

πλαγιοκόφτης ημι - σύρριζα κοπής , λεπτά άκρα , λαβές με διπλό υλικό

L1

L1

L

L1

L

A

A

6 mm

8 mm

ISO 9654

ISO 9654

 Cu mm

L

 Cu mm

L mm

L1 mm

A mm

€ 57,50 57,50 60 60

L mm

L1 mm

A mm

 

€ 57,50 57,50 60 60

 

120 11 10 1 130 13 12,5 1,25

2 011840101 2 011840102

A

125 12 12 1,25 130 17 15 2

2 011880101 2 011880102

6 mm

1185BM

1190BM εμπροσθοκόφτης ημι - σύρριζα κοπής , λαβές με διπλό υλικό BM

ISO 9654

πλαγιοκόφτες σύρριζα κοπής , λεπτά άκρα , λαβές με διπλό υλικό πλαγιοκόφτες σύρριζα κοπής , λεπτά ά

 Cu mm

L mm 120

L1 mm

A mm

€ 57,50 60

 

11 10 1

2 011820101

1183BM

πλαγιοκόφτης ημι - σύρριζα κοπής , στρογγυλεμένα άκρα , λαβές με διπλό υλικό

L1 L1

L

A

L1

6 mm

L

ISO 9654

 Cu mm

A

L mm

L1 mm

A mm

€ 57,50 57,50 60 60

 

8 mm

L

120 11 10 1 130 13 12,5 1,25

2 011850101 2 011850102

L1

8 mm

A

ISO 9654

1186BM

6 mm

πλαγιοκόφτες σύρριζα κοπής , λεπτά λοξά άκρα , λαβές με διπλό υλικό

ISO 9654

 Cu mm

 Cu mm

L mm 120

L mm

L1 mm

A mm

L1 mm

A mm

€ 57,50 60

€ 57,50 60

 

 

120 12 12 1,25

11 10 1

2 011830101

2 011900113

L1

L

A

6 mm

ISO 9654

 Cu mm

L mm

L1 mm

A mm

€ 57,50 57,50 60 60

 

120 11 10 1 130 13 12,5 1,25

2 011860101 2 011860102

141 

Made with FlippingBook - Online magazine maker