ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2022

1171BM

1173BM

1177BM/Z

μυτοτσίμπιδο με λεία πλακέ κοντά ράμφη , λαβές με διπλό υλικό

μυτοτσίμπιδο με στρόγγυλα κοντά ράμφη , λαβές με διπλό υλικό

μυτοτσίμπιδο με ημιστρόγγυλα αυλακωτά ράμφη , λαβές με διπλό υλικό

L1

L1

L1

L

L

L

A

A

A

B

B

B

ISO 9655

ISO 9655

ISO 9655

L ~

L1 mm

A mm

B mm

L ~

L1 mm

A mm

B mm

L ~ ~

L1 mm

A mm

B mm

€ 50,50 3 0

€ 50,50 3 0

 

 

€ 57,50 60

 

39 12 8 mm mm mm

125

130 130

22 12 8

2 011730101

18 12 8

2 011710101

140

2 011770113

1175BM

1172BM

1178BM μυτοτσίμπιδο με λεία ημιστρόγγυλα ράμφη , λαβές με διπλό υλικό 8BM

μυτοτσίμπιδο με λεία πλακέ ράμφη , λαβές με διπλό υλικό ί λα

μυτοτσίμπιδο με λεία ημιστρόγγυλα κοντά ράμφη , λαβές με διπλό υλικό

L1

L1

L1

L

L

L

A

A

A

B

B

ISO 9655

B

ISO 9655

ISO 9655

L ~

L1 mm

A mm

B mm

€ 50,50 3 0

 

L ~

L1 mm

A mm

B mm

€ 50,50 3 0

140

40 12 8

2 011720101

 

L ~

L1 mm

A mm

B mm

€ 57,50 60

140

29 12 8

2 011750101

 

140

37 12 8

2 011780101

1172BM/P

1177BM

1178BM/P

μυτοτσίμπιδο με λεία πλακέ κεκαμένα ράμφη , λαβές με διπλό υλικό

μυτοτσίμπιδο με λεία ημιστρόγγυλα ράμφη , λαβές με διπλό υλικό

μυτοτσίμπιδο με λεία ημιστρόγγυλα κεκαμένα ράμφη , λαβές με διπλό υλικό

L1

L1 L1

L1

L L

L

L

A

A

A

B

B

B

ISO 9655

L ~

L ~

L ~

L1 mm

A mm

B mm

L1 mm

A mm

B mm

L1 mm

A mm

B mm

€ 57,50 60

€ 50,50 3 0

€ 57,50 60

 

 

 

140

140

140 36,5 12 12

38 12 13

2 011720102

38 12 8

2 011770101

2 011780102

140 

Made with FlippingBook - Online magazine maker