ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2022

1105T50

1105/C32T

1118

άξονας για ζουμπάδες 1105 2 ως 50 mm

συλλογή με 29 ζουμπάδες , 2 ως 50 mm, και 3 βοηθητικά εξαρτήματα

ψαλίδι για τσέρκια Fe = κανονικός χάλυβας Inox = ανοξείδωτος χάλυβας

L1

L

L

L mm 175 1 1

L ~

L1 mm

Fe S mm

Inox S mm

€ 52,50 5 0

 

 

179,50 88

1 011050207

310 42 1 0,8

2 011180001

1105AD-50 -

1120A

προσαρμογή άξονα για 1105T50

ψαλίδι χειρός Fe = κοινός χάλυβας

€ 666,00 99

Ø

 

1105/C32T

1 011050257

L

1105

2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 12 - 14 - 16 - 18 - 20 - 22 - 24 - 26 - 28 - 30 - 32 - 34 - 36 - 38 - 40 - 42 - 44 - 46 - 48 - 50 mm - 50 mm

L mm 280

Fe S mm 1,2 S mm

€ 83,50 7

 

Ø mm 57

€ 113,50 € 9 0

1 011200101

 

1105T50 1105AD-50

1 011050210

1120ARL - ARG ανταλλακτικά για 1120A 1120ARL - ARG

​ 455x380x115 mm

1105/C10T

συλλογή με 10 ζουμπάδες , 3 ως 20 mm, και 1 βοηθητικό εξάρτημα

1112

ψαλίδια για λεπτή λαμαρίνα , ίσιες φαρδιές λάμες

1120ARL

1120ARG € 20,60 26,00 1 7 5

 

R=  60 Kgf/mm²

1120ARL 1120ARG

1 011200110 1 011200120

1122

λαμαρινοψάλιδο , ίσιες λάμες Inox = ανοξείδωτος χάλυβας λ

L1

A A

€ 189,00 98 5

 

L

L1

1105/C10T

1 011050250

A

1105

3 - 4 - 6 - 8 - 10 - 12 - 14 - 16 - 18 - 20 mm

L

1105T20

L ~

L1 mm

S mm

A mm

135x92x32 mm

L ~ L ~

L1 mm L1 mm

Inox S mm In S mm mm 1 24 A mm 1 24

€ 29,50 35,50 45,50 67,50 € 31 0 7 0 7 71 0

 

€ 40,00 42,00

 

50 0,5 26 62 0,8 33 76 1,0 37 76 1,2 44 5

200 250 300 375 250

2 011120020 2 011120025 2 011120030 1 011120037

250 40 250 40

2 011220020 2 011220020

1105/C16T

1123

συλλογή με 15 ζουμπάδες , 3 ως 30 mm, και 1 βοηθητικό εξάρτημα

λαμαρινοψάλιδο δεξιάς κοπής , καμπύλες λάμες Inox = ανοξείδωτος χάλυβας

1114

ψαλίδια για λεπτή λαμαρίνα , ίσιες στενές λάμες R = 60 Kgf/mm²

L1

A

L1

A

L

L

€ 342,00 59

 

1105C/16T

1 011050255

1105

3 - 4 - 6 - 8 - 10 - 12 - 14 - 16 - 18 - 20 - 22 - 24 - 26 - 28 -30 mm

L ~

L1 mm

S mm

A mm

€ 31,50 42,00 3 0 4

1105T30

 

L ~

L1 mm

Inox S mm

A mm

€ 40,00 € 2

250 350

58 0,5 15 76 1 22

1 011140265 1 011140340

 

​ 240x210x60 mm m

250 40

1 24

2 011230020

133 

Made with FlippingBook - Online magazine maker