ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2022

1082GBM

1084GBM

1092V

πλαγιοκόφτες , λαβές από διπλό υλικό , βιομηχανικό φινίρισμα

πλαγιοκόφτες βαριάς χρήσης , λαβές με διπλό υλικό , βιομηχανικό φινίρισμα

εμπροσθοκόφτες αρθρωτοί

​ 

L1

L1

L

L

L1

L L

UNI/ISO 5749 U U

UNI/ISO 5749 U U

L mm 140 160

L1 mm

 mm

L mm 160 200 L

L1 mm L1

 mm  

€ 31,50 35,50 3 0 7 0

 

€ 45,00 58,00 7 61

 

20 1,6 22 1,6

3 010820264 3 010820266

22 1,6 28 2,0

3 010840266 3 010840270

UNI/ISO 5748

L mm 180 200

L1 mm

 mm

1084 πλαγιοκόφτες βαριάς χρήσης , επιχρωμιωμένοι , λαβές καλυμμένες με διπλό στρώμα αντιολισθητικό PVC 084

€ 166,00 175,50 74 5 84 0

1088

 

8 2,0 9 2,5

2 010920280 2 010920310

εμπροσθοκόφτες βαριάς χρήσης λαβές καλυμμένες με διπλό στρώμα PVC

1094V

πλαγιοκόφτης αρθρωτός

L1

L1

L

L

L1

UNI/ISO 5749

L mm 160 200

L1 mm

 mm

€ 34,00 42,50 5 5 4

 

L

22 1,6 28 2,0

5 010840006 3 010840010

UNI/ISO 5748

UNI/ISO 5749

L mm 160 200

L1 mm

 mm

€ 42,00 55,00 4 7 5

 

9 1,6 11 2,0

2 010880006 2 010880010

1084G

L mm 200

L1 mm

 mm

€ 166,00 74 5

 

23 2,5

2 010940200

πλαγιοκόφτες βαριάς χρήσης , λαβές καλυμμένες με διπλό αντιολισθητικό στρώμα PVC, βιομηχανικό φινίρισμα

1088BM

1095N

εμπροσθοκόφτες βαριάς χρήσης , λαβές από διπλό υλικό

πλαγιοκόφτης αρθρωτός

​

L1 

L1

L

L

L

UNI/ISO 5749 U U

L1

L mm 160 200

L1 mm

 mm

L mm 195 L

L1 mm L1

 mm 

€ 29,50 36,50 31 0 8

 

22 1,6 28 2,0 m mm

€ 58,50 61

   

5 010840066 3 010840070

26 1,6

2 010950010

UNI/ISO 5748

1096

1084BM

L mm 160 200

L1 mm

 mm

€ 51,00 69,50 3 5 73 0

 

τανάλιες μαραγκών

9 1,6 11 2,0

2 010880036 2 010880040

πλαγιοκόφτες βαριάς χρήσης , επιχρωμιωμένοι , λαβές με διπλό υλικό

L1

L1

L

ISO 9243

L

UNI/ISO 5749

L ~

L1 mm 21 23 30

€ 22,50 26,00 34,50 3 6 7 5 6 0

 

L mm 160 200

L1 mm

 mm

160 200 250

5 010960016 5 010960020 5 010960025

€ 41,50 53,50 3 6 0

 

22 1,6 28 2,0

3 010840036 3 010840040

131 

Made with FlippingBook - Online magazine maker