ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2022

990

996

πορσέλα με ίσια λεπτά αυλακωτά άκρα , από ανοξείδωτο χάλυβα

πορσέλα με ίσια άκρα , πλατιά μύτη , από ανοξείδωτο χάλυβα

L L

L

993G

πορσέλα με καμπύλα μυτερά στρόγγυλα αυλακωτά άκρα , από ανοξείδωτο χάλυβα

L mm 130

L mm 150

€ 13,70 4 40

€ 15,10 € 9

 

 

5 009900001

5 009960001

991

998

πορσέλα με κεκαμένα λεπτά αυλακωτά άκρα , από ανοξείδωτο χάλυβα

πορσέλα με σταυρωτή μύτη , από ανοξείδωτο χάλυβα

L

L mm 160

€ 17,10 8 0

 

3 009930030

L

L

L mm 130

€ 16,60 7 4

994

 

L mm 155 L

5 009910001

€ 26,00 7 5

 

πορσέλα με ίσια μεγάλα αυλακωτά άκρα , από ανοξείδωτο χάλυβα

5 009980001

992

999

πορσέλα με ίσια λεπτά μυτερά αυλακωτά άκρα , από ανοξείδωτο χάλυβα

πορσέλα με επίπεδα στρόγγυλα άκρα , αντιμαγνητική , με αντοχή σε οξέα , από ανοξείδωτο χάλυβα

L

L

L mm 150

€ 17,50 8 4

 

L

L mm 115

5 009920001

€ 20,60 1

 

3 009990011

993

999A

πορσέλα με κεκαμένα λεπτά μυτερά αυλακωτά άκρα , από ανοξείδωτο χάλυβα

πορσέλα με πολύ λεπτά κοντά άκρα , αντιμαγνητική , με αντοχή σε οξέα , από ανοξείδωτο χάλυβα

L mm 150

€ 14,30 5 0

 

5 009940001

L

994PL

πορσέλα με ίσια μεγάλα αυλακωτά άκρα , από ανοξείδωτο χάλυβα

L mm 120 mm

€ 18,10 9 0

 

L

3 009990015

999B

πορσέλα με ισχυρά ίσια άκρα , αντιμαγνητική , με αντοχή σε οξέα , από ανοξείδωτο χάλυβα

L

L mm 145

€ 18,70 9 6

 

5 009930001

L mm 150

€ 17,10 8 0

 

3 009940010

993PL

994TF

πορσέλα με κεκαμένα λεπτά μυτερά αυλακωτά άκρα , από ανοξείδωτο χάλυβα

πορσέλα με μεγάλη στρόγγυλη μύτη , ισχυρά αυλακωτά άκρα , αντιμαγνητική , με αντοχή σε οξέα , από ανοξείδωτο χάλυβα

L

L

L

L mm 150

L mm 150

L mm 120

€ 18,70 9 6

€ 22,80 3 9

€ 18,30 9 2

 

 

 

3 009930010

3 009940020

3 009990017

124 

Made with FlippingBook - Online magazine maker