ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2022

964

969B

970Q

λοστός με ένα μυτερό άκρο και ένα μοχλοειδές

καρυδάκια αφαλών

καρυδάκια κρουστικά για τετράγωνα παξιμάδια

A

 

L

L mm 400

A mm 46

L

Ø

€ 38,50 40

 

5 009640001

L

965

λοστοί με επίπεδο καμπύλο άκρο

L mm 56 60

€ 130,00 137,00 6 5 44

 

 mm 24 27 30 31 32 34 35 36

Ø mm

L mm

3/4" 3/4"

1 009700756 1 009700760

€ 24,80 25,50 26,00 26,50 28,50 31,50 32,50 37,00 6 0 6 7 5 8 0 30 0 3 0 4 0 9

 

36,0 76 36,0 76 40,0 76 42,0 76 42,5 76 45,0 76 46,0 76 49,0 76

1 009690124 1 009690127 1 009690130 1 009690131 1 009690132 1 009690134 1 009690135 1 009690136

970B

καρυδάκι για παξιμάδια αφαλού Fiat Daily

L1

A

 

L

969/C5

σετ με 5 καρυδάκια για παξιμάδια αφαλών σε πλαστική κασετίνα

Ø

L

L mm 300 450 600

A mm

L1 mm

€ 19,50 27,50 32,50 20 9 0 4 0

 

 mm 65

Ø mm

L mm

16 185 20 312 20 462

2 009650013 2 009650014 2 009650016

€ 121,50 7

 

88 75

1 009700010

970IVECO I

καρυδάκι για παξιμάδια αφαλού Iveco Daily για εκδόσεις μεταγενέστερες του 2014

€ 79,50 83

 

965/S3

1 009650019

€ 155,50 63 0

 

969/C5

1 009690201

966/C3

Ø1

 969B

30-32-34-35-36

σετ με 3 λοστούς με μοχλοειδές , επίπεδο και καμπύλο άκρα

Ø2

970EA

καρυδάκια κρουστικά για παξιμάδια άξονα

Ø1 mm 61,5

Ø2 mm 74,8

 

€ 73,00 6 5

 

1 009700011

Ø

970C

οκτάγωνα κρουστικά καρυδάκια για παξιμάδια ασφάλισης αφαλών

L

 mm 98

 mm

Ø mm

€ 146,50 54 0

 

€ 292,00 307

 

966/C3 966/C

1 009660103

36 122

1 009700398

L=200-250-300 mm 355x140x65 mm -  1,8 kg

970EB

καρυδάκια κρουστικά για παξιμάδια άξονα

720LS 720LS

καρυδάκια κρουστικά , μακριά , λεπτή σειρά

 

Ø

Ø1

Ø

 mm

€ 184,00 262,00 267,00 276,00 276,00 278,00 93 75 80 90 90 92

 

 -  41 mm

80 95

1 009700808 1 009700815 1 009700820 1 009700829 1 009700835 1 009700840

3/4" 3/4"

L

100 109 115 120

UNI/ISO 2725

 mm 110 95

 mm

Ø mm

41 mm

€ 340,00 337,00 57 54

 

3/4"

36 126 36 133

1 009700595 1 009700410

 mm

Ø mm

L mm

Ø1 mm

€ 45,50 7

 

41 mm

720LS 36 36 48,0 78 29

2 007200386

121 

Made with FlippingBook - Online magazine maker