ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2022

943BX καρυδάκια εξάγωνα με λαβή υψηλής ροπής μακριά σειρά 943BX

944BX καρυδάκια εξάγωνα βαθιά με λαβή υψηλής ροπής μακριά σειρά 944BX

ΕΞΑΓΩΝΑ ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ ΜΕ ΛΑΒΗ Κατάλληλο για γρήγορες , επαναλαμβανόμενες εργασίες βιδώματος . Το μειωμένο πάχος των εξαγώνων επιτρέπει την πρόσβαση σε μικρούς χώρους . Η εσωτερική οπή εκτόνωσης διευκολύνει την εργασία σε παξιμάδια με προεξέχοντα μέρη με σπείρωμα . Τα βαθιά , υψηλής ροπής καρυδάκια 944BX είναι τα κατάλληλα για αυτά τα παξιμάδια . Η τριπλή σήμανση στη κεφαλή διευκολύνει τον προσδιορισμό του απαιτούμενου μεγέθους . Η εύκαμπτη λεπίδα του μοντέλου 943FL, η οποία αποτελείται από χαλύβδινο πυρήνα προστατευμένο με περίβλημα , επιτρέπει τη μετάδοση ροπής σε περίπτωση κακής ευθυγράμμισης με τη βίδα .

L1

L

L1

L L

I

ISO 2236 UNI 6750

ISO 2236 UNI 6750

 mm

L mm

L1 mm

A1 mm

€ 18,30 18,30 22,50 22,50 22,50 24,20 24,20 25,00 25,00 27,50 27,50 27,50 9 2 9 2 3 6 3 6 3 6 5 5 5 5 6 6 9 0 9 0 9 0

 

4 5 6 7 8 9

245 125 20 245 125 25

3 009440003 3 009440004 3 009440005 3 009440006 3 009440007 3 009440008 3 009440009 3 009440010 3 009440011 3 009440012 3 009440013 3 009440014

 mm

L mm

L1 mm

A1 mm

€ 17,70 17,70 18,90 18,90 20,40 20,40 20,40 22,20 22,20 22,20 23,60 23,60 8 6 8 6 9 9 1 1 1 3 3 3 3 3 3 4 8 4 8

5,5 245 125 30 245 125 35 245 125 35 257 125 50 257 125 50 257 125 50 257 125 50 257 125 50 257 125 55 257 125 55 10 11 12 13 14

 

4 5 270 150 13,0 270 150 14,0 5,5 270 150 12,5 270 150 14,5 270 150 15,5 282 150 18,5 282 150 19,5 10 282 150 20,5 282 150 21,5 12 282 150 22,5 13 282 150 23,5 14 282 150 24,5 6 7 8 9 11

5 009430003 5 009430004 5 009430005 5 009430006 5 009430007 5 009430008 5 009430009 3 009430010 3 009430011 3 009430012 3 009430013 3 009430014

€ 248,00 60

 

943BX/S12

1 009430030

4-5-5,5-6-7-8-9 10-11-12-13-14 mm

942BX

€ 285,00 99

 

καρυδάκια εξάγωνα με λαβή υψηλής ροπής κοντή σειρά

944BX/S12

1 009440062

4-5-5,5-6-7-8-9 10-11-12-13-14 mm

L1

L

€ 123,00 9

 

943BX/D6

1 009430026

5-6-7-8-10-13 mm

UNI 6750

943FL

€ 128,00 34 5

 

 mm

L mm

L1 mm

A1 mm

944BX/D6

1 009440056

εξάγωνα καρυδάκια με εύκαμπτο άξονα και λαβή εξάγωνα καρυδάκια με

€ 15,90 15,90 18,10 18,10 18,80 18,80 18,80 20,10 20,10 20,10 22,70 22,70 6 7 6 7 9 0 9 0 9 7 9 7 9 7 1 1 1 3 8 3 8

 

5-6-7-8-10-13 mm

4 5 6 7 8 9

190 70 13,0 190 70 14,0

5 009420003 5 009420004 5 009420005 5 009420006 5 009420007 5 009420008 5 009420009 3 009420010 3 009420011 3 009420012 3 009420013 3 009420014

Ø 

L

5,5 190 70 12,5 190 70 14,5 190 70 15,5 202 70 18,5 202 70 19,5 202 70 20,5 202 70 21,5 202 70 22,5 202 70 23,5 202 70 24,5 10 11 12 13 14

949

L1

βαθιά καρυδάκια με λαβή σε T

 mm

L mm

L1 mm

Ø mm

€ 24,90 24,90 24,90 24,90 25,50 28,00 6 0 6 0 6 0 6 0 6 9 5

 

5 265 150 8 5,5 265 150 8 265 150 9 265 150 11 265 150 12 290 175 14 6 7 8 10

2 009430304 2 009430305 2 009430306 2 009430307 2 009430308 2 009430310

L1

L

 mm

L mm

L1 mm

A1 mm

€ 33,50 34,50 36,00 37,00 39,50 45,00 5 0 6 0 8 9 41 7

 

8

220 160 50 230 160 50 240 175 50 244 175 55 250 190 55 264 200 60

2 009490008 2 009490010 2 009490012 2 009490013 2 009490014 2 009490017

10 12 13 14 17

€ 230,00 41 5

 

942BX/S12

1 009420030

€ 153,00 60 5

 

4-5-5,5-6-7-8-9 10-11-12-13-14 mm

943FL/S6

1 009430320

5-5,5-6-7-8-10 mm

111 

Made with FlippingBook - Online magazine maker