ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2022

920/50

920/55X

920/56A

καστάνια περαστή 1/2”, 72 δόντια

καστάνια αναστρεφόμενη 1/2”, 72 δόντια

καστάνια αναστρεφόμενη αρθρωτή 1/2”, 72 δόντια

 

 

 

L

L

A

A

L

Ø

A

Ø

UNI/ISO 3315 DIN 3122

UNI/ISO 3315 DIN 3122

Ø

L mm 200

Ø mm

A mm

€ 60,50 3

 

30 33

3 009200895

L mm 275

Ø mm

A mm

€ 66,50 70 0

 

40 42

3 009200871

920/55LC καστάνια αναστρεφόμενη 1/2” “ Σύστημα Κλειδώματος ”, 72 δόντια 920/55LC

L mm 315 L

Ø mm Ø

A mm

€ 116,50 22

 

40 43

1 009200911

920/50F

καστάνια με οδηγό θηλυκό τετράγωνο 1/2”, 72 δόντια

920M/56

 

καστάνια αναστρεφόμενη αρθρωτή 1/2” με μεταλλική λαβή

 

L

L

A Ø

L

UNI/ISO 3315 DIN 3122

A Ø

L mm 275

Ø mm

A mm

A

€ 61,00 4

   

40 27

2 009200889

Ø

UNI/ISO 3315 DIN 3122

L mm 330

Ø mm

A mm

920/55

€ 121,50 7

   

L mm 275

Ø mm

A mm

38 35,7

2 009200894

€ 81,50 5

καστάνια αναστρεφόμενη 1/2”, 72 δόντια

 

40 43

2 009200896

920/58

920/55L

καστάνια αναστρεφόμενη 1/2" με περιστρεφόμενη λαβή , μηχανισμός 52 οδόντων

 

αναστρεφόμενη καστάνια με προέκταση , οδηγός αρσενικό 1/2", μηχανισμός με 72 δόντια

L

• Μηχανισμός με περιστρεφόμενη λαβή • Μπουτόν απελευθέρωσης για καρυδάκια • Σύστημα αναστροφής με στρόγγυλο παξιμάδι στην κεφαλή της καστάνιας • Λαβή με διμεταλλικό υλικό • Λαβή με

A

Ø

L max

UNI/ISO 3315 DIN 3122 UNI/ISO 3315

A

Ø

L mm 275

Ø mm

A mm

€ 64,00 7

 

40 43

3 009200882

L mm 282

L max mm

Ø mm

A mm

€ 113,50 9 0

 

422 40 43

1 009200927

L

920/55Q

A

καστάνια αναστρεφόμενη 1/2”, 48 δόντια

920M/55

Ø

καστάνια αναστρεφόμενη 1/2” με μεταλλική λαβή

 

L

L mm 281

Ø mm

A mm

L

€ 96,50

A

 

101

42,5 45

1 009200926

Ø

A Ø

UNI/ISO 3315 DIN 3122

Ανταλλακτικός μηχανισμός περιστροφής για καστάνιες , δες πίνακα μετά το 929/C8

L mm 275

L mm 253

Ø mm

A mm

Ø mm

A mm

€ 64,00 7

€ 91,50 6 0

 

 

40 43

3 009200885

38 35

1 009200893

102 

Made with FlippingBook - Online magazine maker