PROGRAM GENERALNY 2023

PRZEWODNIK PO KLUCZACH DYNAMOMETRYCZNYCH

Klucze dynamometryczne powinny być trzymane za środkową część rękojeści, aby nie zmieniać przełożenia dźwigni. Należy operować nimi w sposób płynny i nieprzerwany, unikając szarpnięć.

Skala musi zostać wyzerowana po użyciu, aby nie wpływać na dokładność dokręcania.

Beta oferuje szeroką gamę kluczy dynamometrycznych, o czterech różnych sposobach działania. MODELE Z BEZPOŚREDNIM ODCZYTEM Przykładany moment dokręcenia, przez ściskanie sprężyny śrubowej, jest przenoszony bezpośrednio do wskaźnika odczytu. Wskazówka pokazuje w czasie rzeczywistym przyłożony moment dokręcenia. Druga wskazówka może być ustawiona na zadanej wartości momentu dokręcenia. Kiedy zadana wartość momentu zostanie osiągnięta, druga wskazówka zostanie zahaczona przez główną wskazówkę i zarejestruje wartość szczytową. Klucze dynamometryczne z bezpośrednim odczytem zapewniają niezwykłą dokładność i trwałość. MODELE KLIKOWE

Klucze dynamometryczne klikowe są najpopularniejszymi modelami ze względu na łatwość użytkowania. Umożliwiają szybkie ustawienie zadanego momentu dokręcania przez naciągnięcie sprężyny. Wartość momentu dokręcenia rośnie ze wzrostem przykładanej siły. Kiedy wymagany moment dokręcenia zostaje osiągnięty, następuje nagłe zwolnienie, i klucz przestaje przekazywać moment dokręcający dla ruchu w zakresie ok. 3-5°. Jeżeli użytkownik nie przerwie ruchu, moment obrotowy zacznie znowu rosnąć, przekraczając zakładaną wartość.

Moment dokręcania

Moment dokręcania

Przykładana siła

MODELE ŁAMANE Klucze dynamometryczne łamane działają tak jak modele klikowe, ale kiedy wymagany moment dokręcania zostaje osiągnięty, następuje nagłe ugięcie ramienia (o około 20°). Użytkownikowi łatwiej zatem zaprzestać przykładania siły. Są one zazwyczaj stosowane przy wysokich wartościach momentu dokręcania z bardzo długimi ramionami.

Przykładana siła

Moment dokręcania

MODELE ZE SPRZĘGŁEM POŚLIZGOWYM Kiedy zadana wartość momentu dokręcania zostaje osiągnięta, mechanizm poślizgowy przerywa przykładanie momentu dokręcania, powodując obracanie narzędzia “na biegu jałowym”. Zapobiega to dokręcaniu z wyższą wartością momentu obrotowego, niż zakładany. Dalsze przykładanie siły spowoduje powtórzenie tego samego cyklu. Modele te są idealne do wykonania serii operacji z niskimi wartościami momentu dokręcania (elektronika i mikromechanika), gdzie konieczne jest unikanie uszkodzenia delikatnych lub małych elementów.

Przykładana siła

57 

Made with FlippingBook Ebook Creator