PROGRAM GENERALNY 2023

WZMACNIACZE MOMENTU

Wzmacniacze momentu są nieodzownymi narzędziami przy dokręcaniu nakrętek i śrub, gdyż pozwalają osiągnąć większy moment dokręcania w miejscach o ograniczonym lub utrudnionym dostępie. Nie wymagają użycia przedłużaczy, zapewniają więc całkowite bezpieczeństwo. Asortyment wzmacniaczy momentu Bety zapewnia różnorodność rozwiązań, momenty dokręcania do 9500 Nm i przełożenia do 135:1. Wiele modeli – szczególnie te mocniejsze – jest wyposażonych w blokadę powrotu w obu kierunkach działania, zapobiegającą zwolnieniu zakumulowanego naprężenia w sposób niebezpieczny dla użytkownika. Każdy wzmacniacz momentu Bety dostarczany jest z certyfikatem poświadczającym przetestowanie narzędzia przy maksymalnej wartości w optymalnych warunkach działania. Instrukcje użytkowania Wzmacniacz momentu musi być użytkowany z kluczem dynamometrycznym, aby zapewnić kontrolę wyjściowego momentu dokręcania; ponadto musi być zawsze używany z nasadkami udarowymi.

Przełożenie każdego wzmacniacza określa mnożnik pomiędzy momentem dokręcenia wejściowym a wyjściowym. Przykładowo: wzmacniacz momentu o przełożeniu 5:1. Przykładając wejściowy moment obrotowy 100 Nm ustawiony na kluczu dynamometrycznym, na wyjściu otrzymamy moment obrotowy 500 Nm jako wartość przeniesioną na nakrętkę czy śrubę. Zawsze należy się upewnić, że wszystkie elementy stosowane przy dokręcaniu są ustawione w jednej osi. Należy unikać stosowania przedłużaczy , ponieważ te mogą się skręcić, wytwarzając efekt sprężyny, który zmienia przykładaną wartość momentu dokręcenia. Należy zawsze sprawdzić ramię reakcyjne wzmacniacza momentu jest przymocowane lub opiera się na stabilnej konstrukcji, mogącej wytrzymać siłę reakcji. Zwykle są to odpowiednio sztywne ściany lub śruby w pobliżu tej, którą się dokręca. Ramię reakcyjne zawsze obraca się w kierunku przeciwnym do kierunku dokręcania.

Moment obrotowy

Moment obrotowy

Reakcja

Reakcja

W prawo

W lewo

Należy przeprowadzać czynności w sposób płynny i nieprzerwany. Przed odłączeniem wzmacniacza, naprężenie dokręcania musi być zwolnione przez obracanie wzmacniacza w drugim kierunku. Jeśli wzmacniacz momentu jest wyposażony w blokadę powrotu, naprężenie dokręcania musi być zwolnione za pomocą dźwigni zmiany kierunku. Powyższe instrukcje mają zastosowanie również do operacji odkręcania .

54

Made with FlippingBook Ebook Creator