PROGRAM GENERALNY 2023

358

360

363

Przyrząd do fazowania rur z tworzyw sztucznych

Klucze do rur, model Stillson

Klucze do rur z dźwignią z aluminium

L

L

Ø

Ø

L mm 250

Ø max "

Ø max mm

 

L mm 350

Ø max "

Ø max mm

1" gas

34 49 60 76

1 003600025 1 003600035 1 003600045 1 003600060 1 003600090

 

350 1"1/2 gas

2" gas

60 76 90

1 003630035 1 003630045 1 003630060 1 003630090 1 003630120

450

2" gas

450 2"1/2 gas

600 2"1/2 gas

600 900 1200

3" gas

900 3"1/2 gas 102

5" gas 140 6" gas 165

360R/...

363R/...

Zestawy naprawcze do kluczy model 360

Zestawy naprawcze do kluczy model 363

Ø

 

Ø mm

360R250 360R350 360R450 360R600 360R900

1 003600225 1 003600235 1 003600245 1 003600260 1 003600290

 

 

363R 350 363R 450 363R 600 363R 900 363R 1200

1 003630235 1 003630245 1 003630260 1 003630290 1 003630320

358/1 358/2

16÷110 40÷250

1 003580001 1 003580002

358RL

Klucze do rur, z dźwignią 361N

Ostrza zapasowe do przyrządu model 358

365

Klucze do rur kątowe, wzmocnione, z aluminium

L

Ø

 

358RL

1 003580011

L

Ø

Klucz uniwersalny do odpływów 359

​L mm

​Ø max "

​Ø max mm

 

350 1" 1/2

49

1 003610014

A

L mm 350

Ø max "

Ø max mm

362

 

2" gas

60 76

1 003650035 1 003650045

Klucze do rur wzmocnione

450 2"1/2 gas

L

L

365R/...

Zestawy naprawcze do kluczy model 365

Ø

Ø

Ø "

L mm

A mm

L mm 200 300 350 600 900

Ø max "

Ø max mm

 

 

1"÷1"1/4 160 140

1 003590001

 

1" gas

34 49 60 60 76 90

1 003620020 1 003620025 1 003620030 1 003620035 1 003620045 1 003620060 1 003620090

365R 350 365R 450

1 003650235 1 003650245

250 1"1/2 gas

2" gas 2" gas

Nasadka krzyżakowa do odpływów, do użytku z kluczem model 359 359CH

450 2"1/2 gas

366

3" gas

5" gas 140

Szczypce do rur, typ lekki

362R/...

L

Zestawy naprawcze do kluczy model 362

L

Ø

 

Ø

362R 200 362R 250 362R 300 362R 350 362R 450 362R 600 362R 900

1 003620220 1 003620225 1 003620230 1 003620235 1 003620245 1 003620260 1 003620290

L mm 175

Ø max "

Ø max mm

 

1" gas

34 49 60 76 90

1 003660017 1 003660022 1 003660027 1 003660030 1 003660035

225 1"1/2 gas

275

2" gas

Ø "

L mm 74

300 2"1/2 gas

 

350

1"1/2

3" gas

1 003590005

33 

Made with FlippingBook Ebook Creator