PROGRAM GENERALNY 2023

INDEX Indeks ................................................................................................... 4 Jak korzysta ć z cennika........................................................................ 8 Zakresy kluczy dynamometrycznych i pokr ę te ł dynamometrycznych .. 58-59 Tabela mebli warsztatowych i zestawów narz ę dzi................................ 341, 441-442 Produkty wycofane - zamienniki/ produkty sugerowane....................... 684÷686 Indeks alfabetyczny .............................................................................. 687÷692 Indeks narz ę dzi do obs ł ugi pojazdów................................................... 693÷694 Indeks alfanumeryczny......................................................................... 695÷709 Grupa Beta – Podstawowe liczby ........................................................ 710 Historia w ł oskich narz ę dzi .................................................................... 711 Certy fi kowana jako ść ............................................................................ 712 Kontrola i jako ść ................................................................................... 713 Logistyka .............................................................................................. 714 Organizacja pracy................................................................................. 715 Obecno ść u klenta................................................................................ 716

3

Made with FlippingBook Ebook Creator