Action Greece 2022

A MAX 150 mm L 225 mm 1650/150  016500001 1650/200  016500002 A MAX 200 mm L 290 mm € 43,00 € 73,50 € 55,00 € 94,50

Παχύμετρο συνεργείου, ανάγνωση 0.05 mm (ανάγνωση 1/128”) 1650

L

A

mm 0,05 ” 1/128

UNI EN ISO 13385-1 DIN 862

363

σωληνοκάβουρες βαρέος τύπου από ελαφρύ κράμα

€ € 46,00 € 62,50 € 107,50 € 191,50

L m Ø (″)

Ø (mm)

Ø

363 350 350 2″ gas 003630035 363 450 450 2 1/2″ gas 76 003630045 363 600 600 3″ gas 90 003630060 363 900 900 5″ gas 140 003630090 60

€ 78,50 € 107,00 € 184,00 € 328,00

342  003420030

1750KG10  017500100 € 135,00 € 231,00

€ 34,00 € 57,50

Σωληνοκόφτης με καστάνια για πλαστικούς σωλήνες

Πλήρης με περιστρεφόμενο σύνδεσμο, για να μην διπλώνει ο σωλήνας Αντλία με κορμό από χυτό αλουμίνιο, με αντεπίστροφη βαλβίδα 3 διαφορετικά επίπεδα πίεσης: Γρασαδόρος χειροκίνητος, 10 kg, με σωλήνα υψηλής πίεσης, 2 m

 IPX4 

- 4 g σε 275 bar - 7 g σε 206 bar - 9 g σε 137 bar

Ø 0÷42 mm 1”5/8

Ø

1750  017500500 € 27,00 € 46,00

Γρασαδόρος με μοχλό

550 BAR

45

Made with FlippingBook flipbook maker